Конференція “Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди”

19 травня 2017 року в Школі охорони здоров´я Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбудеться наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Управління в охороні здоров´я: досвід та тренди”.

Конференція є платформою для представлення результатів досліджень, які стосуються політики та управління в охороні здоров’я, фінансування та організації системи охорони здоров’я, громадського здоров’я, а також глобалізації та трендів в охороні здоров’я. Окрема увага приділяється преставленню результатів досліджень, які реалізовують партнери і викладачі Школи охорони здоров’я та презентації магістерських робіт, які виконані студентами другого року навчання магістерської програми “Менеджмент в охороні здоров’я” Школи охорони здоров’я.
В рамках конференції передбачається виступ професора Маастрихтського університету Віма Грота “Врядування в охороні здоров’я в Нідерландах”(19 травня 2017 р. 9.00).
Робочі мови конференції: українська, англійська

Адреса проведення конференції: м. Києв, вул. Волоська, 10, корпус 6, ауд.105

Охочі взяти участь у роботі конференції (форми участі: доповідь з публікацією тез, стендова доповідь з публікацією тез, тільки публікація тез) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника до 10 травня 2017 року.

Адреса для пересилання тез – sphnaukma@gmail.com
В темі листа вказати: тези, конференція 19 травня
Контактна особа – Шевченко Марина Вікторівна, 050 539 12 18
Роботи, отримані після 10 травня 2017 р., не публікуються.

Повнотекстова е-версія збірника тез буде опублікована на сайті http://sph.ukma.edu.ua/

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

  • до 4-х сторінок друкованого тексту в текстовому редакторі MS Word;
  • параметри сторінки – поля з усіх боків по 20 мм;
  • розмір шрифту 14 у Times New Roman,
  • відступ абзацу – 5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала;
  • Структура тез:  нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів; назва тез великими літерами (вирівнювання по центру); третій рядок – назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково),  четвертий рядок – текст тез;
  • Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.

Реєстраційна картка учасника
1. Назва доповіді (перші три слова)
2. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача
3. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання співавторів
4. Повна назва ВНЗ/організації/установи
5. Е-mail (обов’язково!) доповідача
6. Номер мобільного телефону (обов’язково!) доповідача
7. Форма участі (доповідь+ тези, стендова доповідь + тези, тільки публікація тез)

 

Вкладені файли