Один з проектів “Еразмус плюс Розвиток потенціалу” реалізовуватиметься Школою охорони здоров’я

НаУКМА та Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова в межах ширшого європейського консорціуму отримали фінансування для реалізації запропонованого проекту в рамках Еразмус плюс Розвиток потенціалу

Консорціум університетів, в які також входять два українські університети -  Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова та Національний університет «Києво-Могилянська академія», отримав фінансування 865 тисяч євро в рамках Еразмус + для реалізації проекту під назвою «Поєднання Інновацій, Здоров’я і Суспільств: освітній розвиток потенціалу  в сусідніх районах Східної Європи (BIHSENA: Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas). Координатором Консорціуму  є Маастрихтський університет (Нідерланди; проф..Клейсін Хорстман), до Консорціуму також входять Університет Пловдиву (Болгарія),  Краківський університету (Польща) та інші. Даний проект є одним зі 140 інших проектів, які були обрані для фінансування Еразмус плюс, із 515 поданих пропозицій

Маастрихтський університет є давнім науково-освітнім партнером НаУКМА: за участі Маастрихтського університету було розроблено та впроваджено Школу охорони здоров’я, яка реалізую свою магістерську програму з менеджменту в охороні здоров’я з 2004 року, а з 2008 року спільно здійснюють наукову діяльність в сфері досліджень фінансування та організації надання послуг охорони здоров’я. Тепер Школа охорони здоров’я НАУКМА має можливість започаткувати щільну співпрацю з медичними освітніми інституціями та посилити планування та розробку навчальних програм за координації Маастихтського університету.

Необхідність освітніх продуктів як і міждисциплінарної або міжсекторальної співпраці є вкрай необхідним та невідкладним підходом на тлі трансформації систем охорони здоров’я й спроб віднайти інноваційні рішення для  проблем зі здоров’ям у сусідніх країнах Східної Європи, які зберігаються тривалий час.

Українська команда проекту за підтримки Консорціому розроблятиме післядипломні програми для управлінців в охороні здоров’я , включаючи такі курси як «Системи охорони здоров’я», а з іншого боку «Міждисциплінарна епідеміологія» в Україні. Більше того, відкриті онлайн-курси «Поєднання медичних і соціальних перспектив» та «Управління охорони здоров’я: пост-комуністичні країни» будуть спільно розроблені  й впроваджені членами консорціуму. Команда очікує, що нові програми будуть розпочаті на другому році функціонування Проекту.

Проект та його заходи розроблені з урахуванням цілковитої відсутності міждисциплінарних освітніх можливостей – на перетині наук про здоров’я, інновацій та суспільств. Тож, метою Проекту є подолання розриву між (біо)медичними та соціо-економічними науковими спільнотами, науковцями і практиками, а також між місцевими та міжнародними спільнотами.

Під час першого року функціонування Проекту планується підготовка та навчання викладачів, обмін досвідом в реалізації освітніх програм на перетині охорони здоров’я, суспільних наук та інновацій та розробка змісту освітніх програм, які будуть впровадженні в Проекті.

ЕРАЗМУС плюс
Еразмус плюс  є новою програмою Європейського союзу з освіти, молоді та спорту, із загальним бюджетом в 14,7 млрд євро і розрахована в реалізації до 2020 року, програма буде надавати можливості для більш ніж 4 мільйонів європейців вчитися, подорожувати, отримувати досвід роботи, і волонтерства за кордоном.
Еразмус плюс підтримує транснаціональні партнерські відносини в освітніх, молодіжних організаціях й інституціях для прискорення і зміцнення співробітництва та поєднання світів освіти та роботи для того, щоб вирішувати прогалини в навичках, з якими стикається Європа.