МП «Менеджмент в охороні здоров’я» > Перелік дисциплін

До програми навчання включені обов’язкові й вибіркові дисципліни з управління в охороні здоров’я. Зазначені нижче модулі можуть прослухати також і «не студенти» (так звані «вільні слухачі») Школи охорони здоров’я НаУКМА. Від студентів Школи очікується написання магістерської роботи, яка запланована на другий рік навчання та є самостійним дослідженням проблемного питання сфери охорони здоров’я.

Перший рік навчання

Осінній триместр

 • Вступ до охорони здоров’я (4 кредити)

  Детальніше про курс »

  Курс допомагає розібратися студентам в основних концепціях громадського здоровя,  а також розпізнавати індивідуальні та соціальні фактори в сучасному громадському здоров’ї. Студенти зможуть використовувати отримані знання та вміння при комплексному підході до оцінки статусу здоровя населення, визначення факторів ризику, формулюванні стратегій громадського здоровя, розробці програм для вирішення специфічних проблем охорони здоровя окремих груп населення, розгляді соціально-економічних, культурних, політичних, екологічних, психологічних та інших контекстуальних факторів системи охорони здоров’я.

 • Економіка охорони здоров’я (5 кредитів)

  Детальніше про курс »

  В цьому курсі розглядаються основні аспекти економічного аналізу здоров’я та охорони здоров’я, включаючи аналіз потреб та їх забезпечення, принципи медичного страхування, фінансування охорони здоров’я. Розглядаються також два найсуттєвіших виміри економічного аналізу  економічність та рівність, економічна оцінка медичних технологій, економіка фармакологічної індустрії, економіка медичних організацій тощо.

 • Методологія та організація досліджень (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Курс має на меті познайомити слухачів з типами наукових досліджень, релевантних потребам галузі. В межах курсу обговорюється відповідність методів дослідження, методів збору даних особливостям цілей та завданням дослідження. Також, студенти мають можливість реалізувати деякі знання на практиці, підготувавши дослідницьку пропозицію та короткий звіт дослідження.

 • Системи охорони здоровя (4 кредити)
 • Статистика в охороні здоров’я (2,5 кредити)

  Детальніше про курс »

  У цій дисципліні розглядаються основні принципи та поняття статистичного аналізу, найбільш часто вживані методи досліджень в охороні здоров’я, та відпрацьовуються навички статистичного аналізу даних за допомогою пакета SPSS.

 • Правове регулювання охорони здоровя (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорониздоров’я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації та  механізми захисту прав людини в охороні здоров’я. Правові інструменти покращення законодавчого забезпечення охорони здоров’я.

 • Англійська мова (3 кредити)

Весняний триместр

 • Аналіз політики охорони здоров’я (4 кредити)

  Детальніше про курс »

  В цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров’я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які мають вплив на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров’я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров’я.

 • Епідеміологія, оцінювання детермінант здоров’я та втручань в охорону здоров’я (5 кредитів)

  Детальніше про курс »

  Курс зосереджується на принципах вивчення захворюваності, поширеності хвороб і детермінант здоров’я та їх розподілу, впливу чинників ризику, ефективності та економічності втручань, спрямованих на зменшення захворюваності.

 • Менеджмент організацій охорони здоров’я (4 кредитів)

  Детальніше про курс »

  В цьому курсі описується та аналізується менеджмент установ охорони здоров’я з урахуванням їх природи та особливостей управлінської діяльності. Обговорюються деякі важливі питання менеджерської діяльності в установах охорони здоров’я: мотивація, побудова команди, стратегічне лідерство, управління інформаційними системами, управління змінами та мультидисциплінарна робота.

 • Забезпечення якості в охороні здоров’я (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  В межах курсу студенти знайомляться з основними засадами теорії загального управління якістю; видами стандартів за вимогами яких забезпечується якість надання послуги в закладах охорони здоров’я. Під час курсу розглядаються вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001-2009: система управління якістю, відповідальність керівництва, виготовляння продукції (послуги), вимірювання, аналізування та поліпшування. Студенти створюють на практиці документовану систему менеджменту якості в медичній установі за вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001-2009.

 • Логістика та операційний менеджмент (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Цей курс дає студентам теоретичні та практичні навички з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками. Предмет спрямовано на оволодіння методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи. 

 • Англійська мова (3 кредити)

Літній триместр

 • Організаційна діагностика та організаційні зміни (3 кредити)
 • Сприяння здоров’ю (3 кредити)
 • Технологія підготовки дослідницького проекту (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Курс побудований таким чином, що дає можливість відпрацювати вміння побудови реального, цілісного та узгодженого дизайну дослідження: сформулювати дослідницьке питання, обґрунтувати актуальність дослідження, визначити тему, мету, завдання, гіпотези та очікувані результати, предмет та об’єкт дослідження, обрати адекватні дослідницькі методи. Крім цього студенти навчаються здійснювати інформаційний пошук, складати реалістичний поетапний план дослідження тощо. Відбувається знайомство зі структурою та форматом кваліфікаційної роботи, наукового звіту, статті.

 • Фінансування закладів охорони здоров’я (4 кредити)
 • Практика навчально-професійна (3 кредити)

Другий рік навчання

 • Доказова практика в охороні здоров’я   (3 кредити)

Вибіркові дисципліни

 • Аудит систем менеджменту якості (3 кредити)
 • Лідерство в охороні здоров’я  (3 кредити)
 • Вступ до медичних знань (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Вибіркова дисципліна в програмі підготовки магістрів з менеджменту організацій в охороні здоров’я. Курс має на меті знайомство з основними групами захворювань, відкриття обріїв для розуміння можливих проблем зі здоров’ям протягом життя, створення передумови для опанування елементарних медичних знань. Цей курс включає тренінг «Я можу врятувати життя», а завершується груповими презентаціями щодо певної групи захворювань.

 • Економічне оцінювання технологій в охороні здоров’я (3 кредити)
 • Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань (3 кредити)

 • Інвестиційний менеджмент (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Курс присвячено розгляду ціннісної логіки інвестування. Згідно з цією логікою, мета інвестицій полягає в створенні нової пропозиції цінності для споживачів або в покращенні ланцюгу створення існуючої пропозиції цінності.

 • Інноваційний менеджмент (3 кредити)
 • Контроль над тютюном (3 кредити)
 • Маркетинг в охороні здоров’я (3 кредити)
 • Медійне відображення проблем медицини та охорони здоров’я (3 кредити)
 • Менеджмент та супервізія проектів (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Метою цього курсу є формування розуміння студентами цінності планування та ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів, відпрацювання навичок застосування сучасних концепцій фандрейзінгу та практичного менеджменту.

 • Менеджмент персоналу (3 кредити)
 • Організація та фінансування первинної медичної допомоги (3 кредити)
 • Основи медичного права (3 кредити)

  Детальніше про курс »

  Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров’я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав як прав людини. Також вивчаються правового регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційного права кожного, проблематика з судових справ, законодавства та медичної практики.

 • Основи управлінського консультування в охороні здоров’я (3 кредити)
 • Охорона здоров’я жінок (3 кредити)
 • Реформи та стабільне фінансування охорони здоров’я (3 кредити)
 • Стратегічний менеджмент (3 кредити)
 • Фармацевтичний менеджмент (3 кредити)
 • Якісні методи досліджень в охороні здоров’я (3 кредити)

Обов’язкова магістерська кваліфікаційна робота (23 кредити)

Викладачі Школи

всі викладачі >

Гостьові лектори

 • Вім Гроот
  професор Маастріхтського Університету (Нідерланди), почесний професор НаУКМА, PhD
 • Саврук Олександр
  декан Києво-Могилянської бізнес школи, кандидат економічних наук
 • Петренко Олег
  заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку Клініки ISIDA
 • Гуляєв Дмитро
  керівник видавничих, наукових та освітніх проектів Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом»
всі лектори >