МП «Менеджмент в охороні здоров’я» > Теми магістерських досліджень

2016рік

 • Вакцинування від поліомієліту в Україні: комунікаційні аспекти
 • Визначення обсягу безоплатної медичної допомоги в Україні: нормативні та ціннісні аспекти
 • Використання тромболізису при лікуванні ішемічного інсульту в Україні
 • Забезпечення професіоналізму лікарів в Україні: роль медичного університету
 • Здоров’я жінок похилого віку з сільської місцевості
 • Здоров’я чоловіків: розуміння та соціокультурні особливості
 • Знання та ставлення студентів НаУКМА до здорової поведінки
 • Міжнародні ітинеранти: досвід та перспективи для української охорони здоров’я
 • Паліативна допомога в м.Києві: сучасний стан, проблеми та перспективи
 • Перинатальні центри в Україні: особливості функціонування
 • Перспективи автономізації закладів охорони здоров’я в Україні
 • Потреби щодо здоров’я трансґендерних людей в Україні
 • Причини затримки початку лікування туберкульозу
 • Професійні стосунки між лікарями та медсестрами на прикладі двох лікарень в Нігеріі
 • Психологічна допомога ВІЛ-інфікованим людям та хворим на СНІД в Україні
 • Сприйняття ролі та поведінки пацієнта, споживача та клієнта в медицині
 • Ставлення надавачів медичної допомоги при інсульті до уніфікованих клінічних протоколів
 • Ставлення студентів НаУКМА до трансплантації та донорства органів в Україні

2014рік

 • Державна політика імпортозаміщення на вітчизняному фармацевтичному ринку
 • Державне регулювання реклами медичних препаратів у інтернет-джерелах, на прикладі препаратів для лікування  серцево-судинних захворювань
 • Державне управління у сфері безпеки та якості харчових продуктів в Україні
 • Доступність науково-медичної інформації для українських лікарів
 • Економічне оцінювання ефективності скринінгу раку молочної залози і шийки матки мобільними жіночими консультаціями
 • Етичні аспекти дисертаційних робіт, що включають клінічні дослідження лікування хворих на інсульт в Україні
 • Медико-соціальні послуги для жінок, які народжують першу дитину після 35 років
 • Медична допомога в Україні: гендерні особливості
 • Обізнаність матерів щодо здоров’я, розвитку і догляду за дитиною першого року життя
 • Організаційні аспекти політики щодо збалансованого харчування дітей: перспективи впровадження  в Україні закордонного досвіду
 • Організація реабілітаційної допомоги людям, котрі перенесли інсульт, у місті Києві
 • Оцінка потреб людей, що хворіють на діабет І та ІІ типу
 • Роль неформальних практик у професійній діяльності лікарів
 • Типи харчової поведінки з набуттям партнерського статусу
 • Трансформація системи первинної медико-санітарної допомоги на прикладі експерименту 2011 – 2013 рр. у районному центрі Дніпропетровської області
 • Чинники формування довіри до лікаря на прикладі клініки «Ісіда» міста Києва
 • Шляхи запровадження телемедичних технологій в лікуванні хворих на інсульт
 • Цільові програми у реалізації політики  боротьби з онкологічними захворюваннями в Україні
 • Якість життя онкоурологічних хворих в Україні

2013 рік

 • Бар’єри до отримання допомоги серед ВІЛ-інфікованих у м.Києві
 • Вартість надання паліативної допомоги вдома: порівняння моделей виїзної бригади та амбулаторної допомоги в Західній Україні
 • Вибірка, що спрямована респондентами, для вивчення прихованих популяцій в Україні (на прикладі ЖКС)
 • Досвід та сприйняття куріння кальяну серед студентів НаУКМА
 • Доступ до знеболення паліативних пацієнтів в Україні
 • Комунікаційні моделі поведінки між лікарями та пацієнтками, хворими на рак молочної залози
 • Оцінка потреб українських старшокласників – майбутніх учасників програми «Дорослішай на здоров’я»
 • Оцінка якості клінічних досліджень лікарських засобів, що використовуються для лікування гіпертонічної хвороби, проведених в Україні, на підставі публікацій в українських медичних періодичних виданнях
 • Оцінка якості клінічних досліджень лікарських засобів, що використовуються для лікування вірусних гепатитів A, B, C, D, E, проведених в Україні, на підставі публікацій в українських медичних періодичних виданнях
 • Оцінка якості клінічних досліджень лікарських засобів, що використовуються для лікування цукрового діабету другого типу, проведених в Україні, на підставі публікацій в українських медичних періодичних виданнях
 • Перспективи впровадження механізму реімбурсації лікарських препаратів для осіб з гіпертонічною хворобою в Україні
 • Порівняння здоров я ротової порожнини серед школярів в Івано-Франківську: роль стоматологічних кабінетів
 • Прихильність до лікування туберкульозу серед споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків в Україні
 • Статева та ін’єкційна ВІЛ-ризикована поведінка серед конкордантних та дискордантних пар СІН в Україні
 • Суспільно-політичні чинники суїцидальної смертності в Україні: аналіз детермінантів мікро та макро рівні
 • Тютюнокуріння у країнах з низьким та середнім рівнем доходу: соціально-економічні нерівності
 • Управління персоналом в закладах охорони здоров’я в Україні
 • Фактори вибору здорових продуктів харчування в Києві

2012 рік

 • Бізнеспроцеси в багатопрофільних закладах охорони здоров’я: кейс стаді
 • Використання професійно-орієнтованої інформації українськими лікарями
 • Глокалізація як сучасний феномен політики охорони громадського здоров’я (на прикладі політики протидії епідемії туберкульозу)
 • Доступність та якість акушерської-гінекологічної допомоги: досвід та ставлення жінок
 • Ефективність програми PDI у зниженні ризикової поведінки серед СІН
 • Задоволення від роботи та рівень професійного вигорання медичних працівників Білої Церкви
 • Інформаційна система управління у сфері охорони здоров’я Вінницької області
 • Інформаційні потреби пацієнтів з первинними пухлинами мозку та їх сімей
 • Когерентність політики охорони здоров’я України на прикладі профілактики серцево-судинних захворювань на місцевому рівні
 • Неофіційні платежі пацієнтів в країнах Східної та Центральної Європи
 • Неофіційні платежі пацієнтів в онкологічній практиці
 • Обрахунок вартості лікування туберкульозу. Приклад Вінниці
 • Первинна допомога в Україні
 • Преференції людей, що живуть з діабетом, для впровадження послуг аптеки як закладу належної фармацевтичної практики
 • Профілактика ВІЛ серед ЧСЧ: альтернативи політики для України
 • Процес регіоналізації в  політиці донорства крові: приклад Європи
 • Ризикова сексуальна поведінка населення України
 • Соціо-економічні та поведінкові детермінанти здорового харчування населення України
 • Фактори дотримання лікувального режиму серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією
 • Фактори зниження смертності в Україні
 • Фактори, що впливають на рівень задоволеності наданням медичних послуг та лояльності до приватної клініки
 • Якість клінічних досліджень лікарських засобів, що використовуються при лікуванні ревматоїдного артриту, проведених в Україні

2011 рік

 • Альтернативні механізми фінансування державних закладів охорони здоров’я
 • Донорство крові як соціальний феномен в Україні
 • Досвід українських науковців у публікації статей у закордонних рецензованих журналах
 • Належна аптечна практика при наданні фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет
 • Обгрунтування напрямів розвитку клініки з лікування болю у спині
 • Оптимізація обстеження пацієнтів з синдромом дисфункції СНЩС та порушення адаптацій до зубних протезів
 • Політика формування здорового способу життя молоді в Україні: організаційні аспекти
 • Самооцінка українською молоддю стану здоровя та способу життя
 • Середовище вироблення політики охорони громадського здоров’я в Україні : Сучасний стан та перспективив розвитку
 • Сучасний стан фармаконагляду в Україні на прикладі застосування антибіотиків
 • Фактори ризику негативних результатів вагітностей на основі опитування з репродуктивного здоровя українських жінок 1999 року

2010 рік

 • Бенчмаркінг організації процесів маркетингу та промоції лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах
 • Використання методів контрацепції жінками в Україні за даними опитування щодо демографії та здоров’я, проведеного в Україні у 2007 році
 • Грудне вигодовування в Україні та пов’язані з ним фактори
 • Динаміка патернів споживання підлітками України «клубних» наркотиків протягом останніх 12-ти років на основі опитування ESPAD
 • Досвід українських науковців щодо публікування та рецензування досліджень в українських та міжнародних журналах з охорони здоров’я
 • Забезпечення населення України наркотичними анальгетиками
 • Ін’єкційне вживання стимуляторів в Україні: аналіз крос секційного опитування у 2004 р.
 • Інтервенції, реалізовані на території України, та ВІЛ-ризикована поведінка СІН: дослідження за результатами опитування 2007 р.
 • Контроль над тютюном та поведінка щодо його вживання підлітками 13-15 років, за даними Глобального опитування підлітків про тютюн в країнах колишнього Радянського Союзу в 2003-2005 роках.
 • Очікування зацікавлених груп щодо впровадження офіційних платежів пацієнтів в Україні
 • Перспективи впровадження офіційних платежів пацієнтів в державних та комунальних закладах охорони здоров’я України
 • Підходи до вивчення стану паліативної допомоги в Україні
 • Поінформованість, готовність вакцінуватись проти цервікального раку та сплачувати за це серед жінок 18-55 років у м.Києві
 • Правові та організаційні аспекти добровільного медичного страхування в Україні
 • Центри батьківства і тато-школи в Україні

2009 рік

 • Comparison of authorization procedures for innovative pharmaceuticals in Ukraine and EU (on example of The Netherlands) and outcome for consumers and Health care systems (Порівняння доступу до інноваційних медикаментів в Європі (на прикладі Нідерландів) і України та вплив на системи охорони здоров’я та пацієнтів)
 • Determinants of junk food consumption among students of the National University of “Kyiv-Mohyla Academy” (Детермінанти вживання нездорової їжі серед студентів НаУКМА)
 • Trends and correlates of alcohol use by adolescents in Ukraine: the ESPAD study Тенденції та кореляти вживання алкоголю 15-16-річними підлітками в Україні: Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин
 • Визначення ринкової ніші для створення приватної лікарні в м. Рівне
 • Ефективність профілактики ВІЛ/СНІДу у групах підвищеного ризику
 • Забруднення повітря тютюновим димом та його вплив на студентів НаУКМА (Exposure to secondhand tobacco smoke in NaUKMA premises: air contamination due to smoking in public places)
 • Координація політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні
 • Маркетингові комунікації лікарів та представників фармацевтичного бізнесу
 • Неофіційні платежі пацієнтів в пологових будинках міста Києва
 • Оптимізація нормування праці медичного персоналу в клініці «Ісіда»
 • Оцінка впровадження телемедичних технологій для покращення перинатальної допомоги у Волинській та Івано-Франківській областях
 • Практика стратегічного управління у ВІЛ-сервісних організаціях України
 • Причини збільшення кількості кесаревих розтинів в Україні
 • Профілактика стоматологічних захворювань в Україні на індивідуальному рівні
 • Ставлення до тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів надавачів послуг та представників груп-містків у Дніпропетровській області
 • Ставлення медичного персоналу м. Києва до пацієнтів з ВІЛ та ВІЛ/ТБ ко-інфекцією

2008 рік

 • Determinants of fruit and vegetable consumption in prevention of CVD among students of National University of “Kyiv-Mohyla Academy” (Детермінанти споживання фруктів та овочів для профілактики серцево-судинних захворювань серед студентів НаУКМА)
 • Intake of nucleotide-rich foods by pregnant women and development of atopic diseases in their infants (The KOALA Birth Cohort Study) (Споживання їжі, що містить нуклеотиди, вагітними жінками та розвиток атопічних хвороб у немовлят)
 • Knowledge, behaviours and attitudes of the students of Kyiv-Mohyla Academy regarding oral health issues NaUKMA students’ nutrition
 • Вегетаріанство в Україні: типологія, досвід, бар’єри
 • Вживання алкоголю студентами НаУКМА
 • Духовний компонент у наданні медичних послуг людям із ВІЛ/СНІДом
 • Запровадження принципу справедливості в діяльності системи охорони здоров’я України
 • Застосування методу оцінки технологій в сфері охорони здоров’я для прийняття рішень стосовно відшкодування вартості лікарських засобів
 • Модель збалансованої системи індикаторів для закладу охорони здоров’я (на прикладі клініки репродуктивної медицини «Надія»)
 • Оцінка економічної доступності лікарських засобів для населення в Україні
 • Порядок добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію: аналіз його впровадження
 • Програма скринінгу раку шийки матки
 • Розробка маркетингової стратегії на прикладі приватної клініки «Оберіг»
 • Ставлення представників комерційних структур м.Києва до обслуговування в державних та приватних закладах охорони здоров’я

2007 рік

 • Comparative assessment of health related behaviour in male student of Kyiv-Mogyla Academy and ways to diminish gender-related health inequalities
 • Cost-effectiveness analysis method and its application for day care substance abuse rehabilitation programme
 • Health Care for Patients with Stroke in Ukraine
 • Undocumented Migrant Health in Ukraine
 • Аналіз організації та діяльності професійних громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я в Україні (на прикладі діяльності організацій, що борються із судинно-мозковими захворюваннями)
 • Аналіз передумов та розпрацювання проекту впровадження інформаційних телемедичних технологій у Львівській області
 • Господарські та фінансові аспекти організації та функціонування приватних медичних послуг в м. Тернопіль та м. Київ
 • Досвід впровадження автономізації управління та фінансування закладів охорони здоров’я на прикладі Золочівського району Харківської області
 • Профілактика відмов від дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями в Україні
 • Дослідження статевих факторів ризику ранньої сероконверсії та нещодавнього інфікування ВІЛ в Україні та розробка шляхів їх попередження
 • Мотивація до паління та його припинення серед студентів НаУКМА
 • Оцінка діяльності Державного закладу «Клінічна поліклініка №1» Державного управління справами в процесі підготовки до впровадження системи управління якістю
 • Перспективи магістерської освіти з бізнес-адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні
 • Перспективи підвищення ефективності програм профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні (в контексті досягнення мети для Європейського регіону)
 • Питання статевого виховання підлітків, як компонент збереження репродуктивного здоров’я молоді м. Києва
 • Ставлення відвідувачів державних поліклінік Печерського, Подільського та Шевченківського районів м. Києва до фінансових відносин в галузі охорони здоров’я

2006 рік

 • Factors affecting public health in the area of HIV/AIDS prevention and control in Ukraine
 • Perinatal Services in Ukraine: Study of Four Rayons of Volyn and Ivano-Frankivsk Oblasts
 • Public Health Approach for Decreasing Neural Tube Defects in Ukraine through Flour Fortification
 • Досвід впровадження програм замісної підтримувальної терапії в Україні
 • Оцінка впровадження первинної та вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань (на прикладі поліклініки сімейних лікарів «Корчувате»)
 • Перспективи проведення оцінки витрат на заходи, спрямовані на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
 • Перспективи створення «єдиного медичного простору» в контексті реформи системи охорони здоров’я в Україні
 • Покращення якості надання нейрохірургічних послуг в Міжнародному центрі нейрохірургії (МЦНХ) на основі бенчмаркінгу моделей бізнесу МЦНХ та британської лікарні «Parkside»
 • Ставлення лікарів м. Львова до умов роботи

Викладачі Школи

всі викладачі >

Гостьові лектори

 • Вім Гроот
  професор Маастріхтського Університету (Нідерланди), почесний професор НаУКМА, PhD
 • Саврук Олександр
  декан Києво-Могилянської бізнес школи, кандидат економічних наук
 • Петренко Олег
  заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку Клініки ISIDA
 • Гуляєв Дмитро
  керівник видавничих, наукових та освітніх проектів Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом»
всі лектори >