ВИКЛАДАЧІ ШКОЛИ > Шевченко Марина Вікторівна

Доктор медичних наук, доцент

В Школі охорони здоров’я викладає дисципліни «Економіка охорони здоров’я, «Реформи та стабільне фінансування охорони здоров’я», а також є науковим керівником магістерських робіт.

Закінчила у 1985 р. санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, Київ [1979 -1985], спеціальність “Гігієна і санітарія”. Здобула другу вищу освіту в  Академії  Державного управління при Президентові України, магістр державного управління  (1995 -1996). У  2007 р. захистила  кандидатську дисертацію  ״Наукове обґрунтування удосконалення фінансування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини״ за спеціальністю 14.02.03 “Соціальна медицина”,  кандидат медичних наук. У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему “Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров’я в Україні” за спеціальністю 14.02.03 “Соціальна медицина”.
Має наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 14.02.03 “Соціальна медицина” (2011).
Автор понад 250 наукових праць в сфері фінансування, організації та управління охороною здоров’я, медичного страхування, в т.ч. у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз ( h-індекс 4, Google Academy).
Залучалася як експерт до виконання міжнародних проектів ЄС та Світового Банку, інших міжнародних організацій.
Володіє знанням української системи охорони здоров’я, в тому числі організаційними, управлінськими, кадровими та фінансовими аспектами,  сучасними міжнародними тенденціями у розвитку фінансування систем охорони здоров’я.

Сфера наукових інтересів:

Управління та економіка охорони здоров’я, фінансовий менеджмент, бюджетне законодавство.

РЕЗЮМЕ

Список публікацій:

1.    Шевченко М.В. Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я. 2011 : [монографія] / Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко, О. О. Заглада. – К., 2011. – 345 с.
2.    Shevchenko M. V. Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition / V. N. Lekhan, V. M. Rudiy, M. V. Shevchenko [et al.] ; World Health Organization (acting as the host organization for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), WHO Regional Office for Europe. – Copenhagen, 2015. – V. 17(2). –153 р.
3.    Шевченко М.В. Удосконалення економічного механізму управління галуззю та аналіз його впровадження і ефективності / М.В. Шевченко, О.О. Дорошенко, О.І. Левицький, Л.М. Підгорна, А.В. Купліванчук, І.М. Машковська// Щорічна доповідь Про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2011 рік : [монографія] / за ред. Р. О. Богатирьової. –К., 2012.− С. 44–62.
4.    Шевченко М.В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / М.В. Шевченко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік : [монографія] / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 242–258.
5.    Шевченко М.В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / М.В. Шевченко, А.В. Купліванчук // Щорічна доповідь Про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік : [монографія] / за ред. Квіташвілі О. ; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України» – К., 2015.− С. 329–343.
6.    Шевченко М. В. Реалізація пілотного проекту (об’єднання фінансових ресурсів, розмежування фінансових ресурсів за видами медичної допомоги): переваги та ризики / М. В. Шевченко // Перинатология и педиатрия. – 2014. – № 4. – С. 10–13.
7.    Шевченко М. В. Фінансово-економічне обґрунтування потреби у ресурсах для формування мережі амбулаторій загальної практики–сімейної медицини в Україні / М. В. Шевченко // Вісник проблем біології і медицини – 2014 – Вип. 3, Том 1 (110). – С. 387–390.
8.    Шевченко М.В. Нова модель надання первинної медико-санітарної допомоги – досвід пілотних регіонів / В. М. Лехан, В. Г. Гінзбург, Л. В. Крячкова, М. В. Шевченко // Widomosci Lekarskie. – 2014. – №2, Т. LХVII. – С. 210–214.
9.    Шевченко М. В. Система діагностично-споріднених груп: перспективи запровадження в Україні / М. В. Шевченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Вип. 2 (1). – С. 306–312
10.    Шевченко М.В. Неінфекційні захворювання: медико-соціальна значущість, пов’язані з ними медико-соціальні втрати та економічні збитки / М. В. Шевченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3(1). – С. 34−39
11.    Shevchenko M. V. Development of primary health care in Ukraine in the light of global trends / Valeriia M. Lekhan, Henadiy O. Slabkyy, Valentina H. Ginsburg, Liliia V. Kryachkova, Marina V. Shevchenko] // Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu MONZ (Польща). – 2015. – 21(2). – P. 193–197.

12.    Шевченко М.В. Система Національних Рахунків Охорони Здоров’я України: загальні витрати на охорону здоров’я у 2007 році / М.В. Шевченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – № 2. – С. 86−91.
13.    Шевченко М.В. Реорганізація первинної медико-санітарної допомоги: пропозиції до реформування та економічні розрахунки / І.В. Яковенко, М.Г. Вовк, О.І. Левицький, К.О. Надутий, О.О. Заглада, М.В. Шевченко, О.К. Надута-Скринник, В.Г. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – № 3. – С. 56−61.
14.    Шевченко М.В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір / В.М. Лехан, Г.О.Слабкий, М.В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 1. – С. 5–21.
15.    Шевченко М. В. Загальні витрати на охорону здоров’я в Україні (за даними Національних рахунків охорони здоров’я) / М. В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – №2(14)/10. – С. 84–88.
16.    Шевченко М.В. Пілотний проект “Реформа медичного обслуговування”: цілі та кроки реалізації / [В. М. Лехан, Гінзбург В. М., Слабкий Г. О., Хобзей М.К., Крячкова Л.В., Шевченко М.В.] // Україна. Здоров’я нації. – 2010. − №3(15)/10. – С. 7–15.
17.    Шевченко М.В. Ставлення медичних працівників до проведення структурних реформ в охороні здоров’я та запровадження медичного страхування (за даними соціологічного опитування) / М. В. Шевченко, О. О. Заглада, Л. А. Карамзіна // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – №4 (16)/10. – С. 111–114.
18.    Шевченко М.В. Сучасний портрет керівника закладу охорони здоров’я / [Г.О. Слабкий, Г.Я. Пархоменко, Ю.Б. Ященко, М.В.Шевченко] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – №1. – С. 44–49.
19.    Шевченко М. В. Ставлення до проведення структурних реформ в охороні здоров’я та запровадження медичного страхування (за даними соціологічного опитування) керівників обласних, міських, районних управлінь охорони здоров’я, головних лікарів закладів охорони здоров’я та їх заступників / М. В. Шевченко, О. О. Заглада, В. Я. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 2. – С. 34–38.
20.    Шевченко М.В. Охорона здоров’я України: проблеми і напрямки розвитку / [ В. М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В.Шевченко, Л. В. Крячкова, В.Г. Гінзбург] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – №4. – С. 5–18.
21.    Шевченко М.В. Пропозиції щодо удосконалення системи фінансування охорони здоров’я України/ М. В. Шевченко, В.М. Лехан. Г.О. Слабкий // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – №2. – С. 126–132.
22.    Шевченко М. В Фінансування системи охорони здоров’я України у 2009–2010 роках / М. В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – №4. – С. 113–116.
23.    Шевченко М.В. Розрахунки потреби в інвестиціях для дооснащення високовартісним обладнанням закладів охорони здоров’я госпітальних округів / О.О. Дорошенко, М.В. Шевченко, Л.А. Карамзіна, О.А. Мендрік // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – №1. – С. 101–115.
24.    Шевченко М.В. Фінансування системи охорони здоров’я: зарубіжний та вітчизняний досвід / М. В. Шевченко, О. О. Дорошенко, Л. А. Карамзіна // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 2. – С. 97–100.
25.    Шевченко М.В. Заохочувальні виплати медичним працівникам первинної ланки в пілотних проектах, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи: переваги та недоліки / М. В. Шевченко, О. О. Дорошенко, Л. А. Карамзіна // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 153–157.
26.    Шевченко М.В. Аналіз законодавства України та окремих країн ЄС і СНД щодо законодавчого врегулювання надання платних послуг населенню у сфері охорони здоров’я / М. В. Шевченко, Є.М. Матюшко, О. О. Дорошенко, С.В. Істомін // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1. – С. 120–124.
27.    Шевченко М.В. Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я / В.М. Лехан, К.О. Надутий, М.В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2. – С. 67–71.
28.    Шевченко М.В. Деякі аспекти реформи системи охорони  здоров’я України / О.Г. Шекера, М.В. Шевченко // Медичні перспективи. – 2013. − № 2, Т.  XVIII ч. 1. – С. 8−16.
29.    Шевченко М.В. Оцінка ефективності бюджетних програм “Первинна медична допомога населенню” у пілотних регіонах / М.В. Шевченко// Вісник соціальної медицини та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №1. – С. 42–47.
30.    Шевченко М.В. Пілотний проект реформування системи охорони здоров’я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель) / М. В. Шевченко, Г. О. Слабкий // Вісник соціальної медицини та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №4. – С. 17–21.
31.    Шевченко М.В. Підходи до визначення соціальних норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення / М. В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 1. – С. 95–101.
32.    Шевченко М.В. Деякі уроки реформи охорони здоров’я України / [Г.О.Слабкий, В.М. Лехан, К.О. Надутий, Ю.Б. Ященко, М.В Шевченко, Н.Ю. Кондратюк, М.А. Знаменська] // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 3. – С. 7–22.
33.    Шевченко М.В. Напрями удосконалення системи фінансово-економічних відносин охорони здоров’я (аналітичний огляд наукової літератури) / [М. В. Шевченко, О. О. Заглада, Л. А. Карамзіна, В.Я. Бойко] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С. 58–64.
34. Шевченко М.В. Підходи до визначення обсягу та вартості медичних послуг по різних рівнях надання допомоги / М. В. Шевченко, М. М. Максимчук, М. Г. Вовк [та ін.] // Історія утворення і становлення товариства київських лікарів (до 171-ї річниці його утворення) : наук.-практ. конф., 29 жовтня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С.175–177.
35. Шевченко М.В. Оценка эффективности выполнения целевых государственных программ в системе здравоохранения Украины / Е. А. Заглада, Е. А. Мэндрик, М. В. Шевченко // Современные инструменты обеспечения качества медицинских услуг : Центрально-Азиатская конференция, 11–12 ноября 2010 г. : тезисы докл. – Астана, 2010. – С. 47.
36. Методичні рекомендації щодо реорганізації бюджетних закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні неприбуткові підприємства (на прикладі Центру первинної медико-санітарної допомоги) / Г. О. Слабкий, А. А. Нечай, В. М. Рудий, М.В. Шевченко, Л.В. Полікова; за ред. Г. О. Слабкого. – Київ, 2010. – 35 с.
37. Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я та напрямків їх використання : методичні рекомендації (81.13/140.13) / К. О. Надутий, В. М. Лехан, М. В. Шевченко. – К., МОЗ України,УЦНМІ, 2014. – 23 с.
38. Шевченко М.В. Інструмент моніторингу модернізації галузі охорони здоров’я на рівні регіону та окремої території із застосуванням комплексної системи індикаторів : методичні рекомендації (92.14/107.14) / К. О. Надутий, В. М. Лехан, М. В. Шевченко. – К., ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 52 с.
39. Свідоцтво про реєстрацію на твір №40796 : монографія “Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я” / Г.О.Слабкий, М.В.Шевченко, О.О. Заглада– 04.11.2011
40. Свідоцтво про реєстрацію на твір № 46011 : Методичні рекомендації щодо встановлення надбавок за обсяг і якість виконаної роботи закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я” / Г.О. Слабкий, В.М. Лехан, А.В. Купліванчук, М.В. Шевченко, О.О. Дорошенко – 15.10.2012
41. Свідоцтво про реєстрацію на твір № 40796 : Медичний посібник “Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я та напрямків їх використання” / К.О. Надутий, В.М. Лехан, М.В. Шевченко – 02.10.2013.
42. Свідоцтво про реєстрацію на твір № 53937 : Літературний письмовий твір наукового характеру Методичні рекомендації щодо підготовки проекту Плану підвищення доступності та якості первинної медичної допомоги у регіоні на 2014–2016 роки / М.В. Шевченко, Ю.Б. Ященко, К.О. Надутий, А.В. Купліванчук, Н.Ю. Кондратюк – 05.03.2014.
43. Свідоцтво про реєстрацію на твір № 53936 : Літературний письмовий твір наукового характеру “Методичні рекомендації “Формування діагностично-споріднених груп (ДСГ)” / М.В. Шевченко – 05.03.2014.

 

Вкладені файли