Новини

Правила вступу на магістерські програми в НаУКМА у 2021 році

Правила вступу на магістерські програми в НаУКМА у 2021 році
Для здобуття ступеня магістра в НаУКМА приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Особа може вступити до НаУКМА для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома
Вступники приймаються на перший курс денної форми навчання


Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня магістра іноземцями та особами без громадянства (на україномовних програмах)
 • Прийом заяв і документів вступників, 8 квітня – 30 вересня, але не пізніше 22 липня для тих, хто претендує на зарезервовані місця
 • Проведення вступних іспитів, 25 травня – 30 вересня, але не пізніше 26 липня для тих, хто претендує на зарезервовані місця
 • Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 25 травня – 30 вересня, але не пізніше 31 липня для тих, хто претендує на зарезервовані місця


Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня магістра іноземцями та особами без громадянства (на англомовних програмах)
 • Прийом заяв і документів вступників - 8 квітня – 30 вересня
 • Проведення вступних іспитів - 25 травня – 30 вересня
 • Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 25 травня – 30 вересня


Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
 • Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови -11 травня – 03 червня до 18:00
 • Прийом заяв і документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб зазначених розділ VIII, п.13) - 22 червня – 25 червня 18:00
 • Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУКМА - 30 червня
 • Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів з 01 липня
 • Прийом заяв і документів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами ЄВІ - 15 липня – 23 липня 18:00
 • Прийом заяв і документів для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб і беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з англійської мови в НаУКМА - 15 липня – 22 липня 18:00
 • Проведення вступного іспиту з англійської мови - 23 липня
 • Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМАНадання рекомендацій для зарахування за державним замовленням - 26 липня – 28 липня
 • Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням, не пізніше 02 серпня
 • Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням (подача оригіналів документів) - 02 серпня – 07 серпня 18:00
 • Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням - 02 серпня – 13 серпня
 • Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням - 07 серпня до 18:00
 • Наказ про зарахування за державним замовленням - 12 серпня
 • Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 13 серпня до 15:00
 • Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів - 16 серпня
 • Додатковий набір на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) з 15 вересня до 30 листопадаДодаткову інформацію можна знайти за посиланнями:
https://vstup.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Pravila2021_v4.pdf
https://vstup.ukma.edu.ua/dlya-vstupnykiv-na-magisterski-programy/

Вартість навчання у 2021 році:
Менеджмент в охороні здоров’я - англомовна програма: Management in Healthcare - 55 000 грн на рік
Менеджмент в охороні здоров’я - 34 000 грн на рік