Викладачі

Юрочко Тетяна Петрівна

Постійний склад
Кандидат наук з державного управління, доцент, Керівник Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»


ОСВІТА:
Національна академія державного управління при Президентові України
Докторантура - Державне управління (2012 - 2015)

Національна академія державного управління при Президентові України  
Аспірантура - Державне управління (2006 - 2009)

Кандидат наук за спеціальністю 25.00.02. – механізми державне управління (2010)

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика  
Клінічна ординатура – Терапія (2003 - 2005)

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Лікувальна справа (1992 - 1998)

Київське медичне училище №2 – медсестринство (1987-1990)


ТРЕНІНГИ ТА СТАЖУВАННЯ:
Eastern Europe – Central Asia Spring School on Global Health, Tbilisi, Georgia (квітень, 2019)

Семінар з огляду ключових компетенцій громадського здоров’я для виконання основних функцій громадського здоров’я працівниками сфери громадського здоров’я. World Health Organization Regional Office for Europe, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України ( листопад 2019)

Тренінг підготовки експертів Національного агенства забезпечення якості освіти України (жовтень 2019)

WHO seminar on usage of Evidence, Information and Research in Policy-Making in Ukraine (жовтень, 2018)

Навчальний візит до Шкіл громадського здоров’я університетів Німеччини та Великобританії (Ukrainian delegation visit - LSHTM & PublicHealth teaching) (липень, 2018)

Flagship Course on Health Systems Reform and Sustainable Financing (вересень, 2016)

Школа педагогічної майстерності, НАДУ при Президентові України (серпень 2016)

Тренінг «Залучення ресурсів для реалізації програм в сфері охорони здоров’я та соціальної політики», (березень, 2015)

Рада національної безпеки і оборони України стажування на посаді державного експерта (2014)


ДОСВІД РОБОТИ:
Школа охорони здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія",  м. Київ, Україна
Завідувачка кафедри
(2016 – дотепер)

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна  
Доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики
(2012 – дотепер)

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ, Україна
Асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 
(2012-2016 рр.)

Національний інститут стратегічних досліджень, відділ соціальної політики, м. Київ, Україна
Старший консультант сектору управління соціальними ризиками
(2010 – 2013 рр.)

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ, Україна
науковий співробітник відділу соціально-гігієнічних досліджень, відділення медичної статистики
(2009 – 2010 рр.)

Київська обласна клінічна лікарня Український центр спортивної медицини, Поліклініка №1 для дорослих Клінічна лікарня №3 Територіального медичного об’єднання Дніпровського району   Лікар-терапевт
(1998 – 2005 рр.)

НДІ Серцево-судинної хірургії, м. Київ, Україна
Медсестра операційного відділення
(1990-1992 рр.)


УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ, ГРАНТАХ:

Проект USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я", Київська школа економіки (грант "Assessment of PHC providers behaviors in response to capitation"), консультант (2020 р.)

Центр громадського здоров’я МОЗ України, НАУКМА, розробник і викладач сертифікатної програми "Основи громадського здоров’я (2019)

Український Центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова - короткостроковий консультант (2018, 2019 рр.)

Міжнародний фонд "Відродження", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Школа охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Аналітик і співавтор (2016,2017)/рецензент (2018) загальнонаціонального соціологічного дослідження "Індекс здоров’я: Україна"

Проект USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії", Київська школа економіки (грант “Збір даних для розрахунку тарифу подушної оплати”), консультант (2017 р.)

Проект "Bridging Innovation, Health and Society: Educational capacity building in Eastern Europe Neighborhood Area" (BIHSENA) (ERASMUS+), НАУКМА: консультант (2016-2018 рр.)

Бюро соціальних та політичних розробок, тема «Аналіз процесів реформування соціального сектору в Україні» - консультант (2017, 2018 р.)

UNAIDS- coordinator of the task force on development of the methodology of the study “optimal models for targeted and cost-effective medical and social services in the field of hiv/aids, tb and other socially dangerous diseases” (2014 р.)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Науково-дослідний економічний інститут - консультант, експерт з питань реформування системи охорони здоров'я (2013 р.)

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - консультант (2013 р.)

ПРООН - консультант, експерт з питань управління в сфері охорони здоров'я - підготовка Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2013» (цілі № 4 та №5) (2013 р.)


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Участь у науково-дослідних роботах Національної академії державного управління при Президентові України:
Тема: «Формування державної політики з охорони здоров’я в умовах системної кризи в Україні» (2015 р.).
Тема: «Наукові основи медико-соціальних підходів в державній політиці з охорони здоров’я в Україні» (2016-2017 рр.)
Тема: «Теоретичні і практичні основи функціонування системи підготовки керівних кадрів-лідерів у сфері охорони здоров’я в умовах системних змін» (2018-2020 рр.).


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

Впевнений користувач Ms Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), інтернет-браузерів (internet explorer, opera, mozilla firefox), електронної пошти (outlook express)

Знання мов: українська, російська – вільно, англійська (рівень pre-intermediate)

Досвід організації та проведення круглих столів, семінарів, нарад, тренінгів тощо

Керівництва колективом до 50 осіб

Викладання на магістерській програмі "Менеджмент в охороні здоров’я” та “Публічне управління та адміністрування”

Наукове керівництво магістерськими роботами студентів освітньо-наукових програм "Менеджмент в охороні здоров’я", спеціальність 073 – "Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Досвід опоненції на захистах дисертаційних робіт.

Наукове керівництво аспірантів


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

АДРЕСА
Вулиця Г. Сковороди, 2,
Київ, 04655, Україна

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
 +380 099 160 10 27

EMAIL
t.yurochko@ukma.edu.ua
tp.yurochko@gmail.com

ДАТА НАРОДЖЕННЯ
03.02.1972

RESEARCH COORDINATES 
ORCID: 0000-0002-9455-9141


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
Стан і перспективи реалізації політики охорони здоров’я в умовах системної кризи в Україні, визначення шляхів оптимізації діяльності системи охорони здоров’я на основі доказової практики;
Доказова практика в охороні здоров’я; Клінічні дослідження;
Перспективи розвитку медичного страхування;
Організаційна діагностика діяльності медичних закладів;
Кадрова політика у сфері охорони здоров’я;
Управління змінами та стратегічне планування у сфері охорони здоров’я;
Моніторинг та оцінка програм в охороні здоров'я;
Корупція у сфері охорони здоров’я та державна політика щодо протидії корупції;
Розвиток громадського здоров’я; промоція здоров’я; інфраструктура здоров’я; політика здорового харчування; Глобальне здоров’я;
Освіта в громадському та глобальному здоров’ї; розробка освітніх програм та тренінгів у сфері громадськогота глобальному  здоров’ї;
Участь у розробці нормативно-правових документів у сфері охорони здоров’я.


ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ:
Експертка з акредитації освітніх програм в Національному агенстві із забезпечення якості вищої освіти;
Членкиня робочої групи з розвитку кадрового потенціалу в системі громадського здоров'я при Центрі громадського здоров'я МОЗ України;
Членкиня підкомісії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» науково-методичної комісії № 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та сектору вищої освіти науково-методичної ради МОН України;
Членкиня всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація сімейної медицини”
Співавторка аналітичної доповіді до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України”.


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Організація та проведення наукових досліджень в охороні здоров’я; Консультант/науковий консультант/експерт у сфері охорони здоров’я.

Авторка понад 100 наукових та аналітичних праць у сфері публічної політики та управління охороною здоров'я.