Викладачі

Бронікова Світлана Анатоліївна

Постійний склад
професор Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»
кандидат філологічних наук
доктор наук з державного управління
професор


Академічний досвід

1.    Бронікова С. А. Основи ефективної комунікації (Порадник управлінцеві на щодень). Навчальний посібник. Одеса : Фенікс, 2008. 140 с.
2.    Бронікова С.А. Соціокомунікативний механізм державного управління: теорія і практика моделювання: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. 345 с.
3.    Бронікова С. А. Моделювання комунікативної особистості парламентаря. Посібник з підвищення кваліфікації в сфері дидактики вищої школи / Уклад. : Ф. Еглаі, Т. Леонард, З. Шане, С. Бронікова та ін. За сприяння GIZ (GmbH). Київ : Фенікс, 2012. 218 с.
4.    Бронікова С. А. Ділова українська мова: практичний посібник / Укл. С. Бронікова, Б. Мечинський. К. : Видавництво КМЦППК, 2013. с. 62.
5.    Бронікова С. А. Управління комунікацією: публічний виступ. Навчальний посібник. Київ : Видавництво КМЦППК, 2014. с. 50.
6.    Бронікова С. А. Сучасна мовна комунікація. Навчально-методичний посібник. С. А. Бронікова, Р. І. Ленда. Київ : НАДУ при Президентові України, 2014. 152 с.
7.    Бронікова С. А. Публічний дискурс [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: С. Бронікова та ін.] ; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2018. 154 с.
8.    Публічне управління. Термінологічний словник [Текст] = Public administration. Dictionary of terms / за заг. ред. В. С. Кубійди, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; [уклад.: В. С. Кубійда та ін. ; наук. ред.: В. С. Кубійда (голова) та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2018. 223 с.
9.    Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму публічного управління : кол. моногр. / авт. кол. : С. Бронікова, Р. Ленда та ін.; за заг. ред. С. Бронікової та Н. Кондратенко. Київ : НАДУ, 2020. 311 с.
10. Практики комунікативної культури в медичному закладі. Пацієнт-центрований підхід / Збірник правил і настанов // Укл.: С. Бронікова в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, 2020. 72 с.
11. Бронікова С.А. Основи наукового мовлення: навчальний посібник / С. А. Бронікова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2022. 252 с.Досвід експертної підтримки


2017-2023 – консультант із розвитку корпоративної культури й лідерства в Німецько-українському виробничому комплексі LESYA.
2018-2021 – консультант і тренер із комунікації змін у програмі EGAP «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади».
2019-2021 – експерт і тренер із комунікації у програмі GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні». Компонента «Кваліфікація 2030» Вінниця.
2019-2020 – консультант і тренер із публічної комунікації у програмі EUACI «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» для регіональних керівників та юристів НАБУ, для прокуровів САП.
2020 – експерт із корпоративної культури в муніципальному управлінні Проекту «Реформа управління на сході України ІІ» GIZ.
2020 – Національний консультант із корпоративного управління та комунікації в галузі охорони здоров’я Програми UNDP «Відновлення та розбудова миру».
2021 – консультант із розвитку лідерського потенціалу у програмі Академії НСЗУ «Курс розвитку лідерського потенціалу» за підтримки House of Europe.
2018-2022 – консультант і тренер із комунікації лідерства, публічної комунікації та комунікації змін у програмі UNDP «Відновлення та розбудова миру».