Викладачі

Вернигор Юлія Григорівна

Постійний склад
Старший викладач Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», магістр менеджменту організацій (в охороні здоров’я)

Наукові зацікавлення: використання методів контролю народжуваності, аналіз кількісних даних, поведінкова епідеміологія, економічне оцінювання втручань в охорону здоров’я.

Перелік дисциплін: Епідеміологія, Біостатистика, Кількісні методи досліджень, Економічне оцінювання втручань в охорону здоров'я.

Публікації
Статті
Барська, Ю., Степурко, Т., Семигіна, Т., & Тимошевська, В. (2018). Здоров’я та (не) здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна». Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, (2), 77-92. УДК 346.614(477)
Степурко, Т., Семигіна, Т., Барська, Ю., & Тимошевська, В. (2019). Поведінкові детермінанти здоров’я (результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна»). Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, (1), 102-124. DOI 10.33287/11198 
Ompad DC et al. (2017). Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: A two-part latent profile analysis. The international journal on drug policy, 43:7-15.
Андрєєва, Т. І., та Барська, Ю. Г. (2011). Фактори використання жінками чоловічих презервативів як методу контрацепції. Соціальна психологія, 1 (45), 166-176.


Звіти
Барська Ю., Захожа В., Сахно Ю., Семигіна Т., Степурко Т., Харченко Н. Індекс здоров’я. Україна – 2019: Результати загальнонаціонального дослідження. Київ, 2020.
Індекс здоров’я. Україна: результати загальнонаціонального дослідження / укл. Степурко Т.Г., Семигіна Т.В., Барська Ю.Г., Захожа В., Харченко Н. Київ, 2018. 175 с.
Барська Ю. Оцінювання власного здоров’я та здоровий спосіб життя / Індекс здоров’я. Україна – 2017: результати загальнонаціонального дослідження / укл. Т. Г. Степурко, Т. В. Семигіна. К., 2018. С. 12-47.
Барська Ю., Юрочко Т. Амбулаторна допомога / Індекс здоров’я. Україна – 2017: результати загальнонаціонального дослідження / укл. Т. Г. Степурко, Т. В. Семигіна. К., 2018. С. 78-97.
Оцінка ефективності програм профілактики ВІЛ серед ЛВІН в Україні / Ю.Г. Барська, К.В. Думчев та ін. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2016. – 48 с.
Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики, та їхніх статевих партнерів / Барська Ю. Г., Сазонова Я. О. – К.: МБФ «Альянс Громадського Здоров'я», 2016. – 130 с.
Оцінка перспективного інтегрованого втручання серед людей, які живуть з ВІЛ. Звіт про результати дослідження / Барська Ю., Бойко А., Йорік Р. та ін. Київ: Проект USAID RESPOND, 2017. 74 с.


Тези конференцій
Ануфрієва, В., Степурко, Т., Юрочко, Т., Шевченко, М. В., Барська, Ю., & Хрєнов, М. (2017). Роль місцевої влади в забезпеченні громадського здоров’я: приклад раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози в м. Житомир. 
Васильєва М. В. Детермінанти споживання фруктів в Україні / Васильєва М. В., Барська Ю. Г. // Управління в охороні здоров'я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / голова оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров'я Нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад.". - Київ, 2017. - С. 89-91.
Барська Ю.Г.. Дацюк Н.О., Шлапацька К., Данилів А.І. (2013). Оцінка вартості надання паліативної допомоги онкологічним пацієнтам виїзними паліативними бригадами. Впровадження стандартів надання паліативної допомоги : матеріали наук. - практ. конф. (26-27 вер. 2013 р.), м. Івано-Франківськ. --- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. --- С.16.
Салюк Т., Думчев К., Барська Ю., Хомич Л., Самко М. (2013). Методологія проведення дослідження «Оцінка ефективності програм профілактики ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні». Епідеміологічні дослідження в клінічній медицині: досягнення та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4 жовтня, 2013 р. Харків) / М-во охорони здоров'я України, Харк. нац. мед. ун-т ; ред. Т. О. Чумаченко. --- Х., 2013.