Викладачі

Гейко Леся Іванівна

Постійний склад
ОСВІТА
 • “Соціологія”, факультет соціальних наук та соціальних технологій, Національний університет “Києво-Могилянська Академія” – Бакалавр, 2017
 • “Менеджмент в охороні здоров'я”, факультет соціальних наук та соціальних технологій, Національний університет “Києво-Могилянська Академія” – Магістр, 2019
 • “Управління в охороні здоров'я”, факультет соціальних наук та соціальних технологій, Національний університет “Києво-Могилянська Академія” – Аспірантура з 2019


ДОСВІД РОБОТИ ТА СТАЖУВАНЬ:
 • Національний Екологічний Центр України у співпраці з НаУКМА – соціолог-аналітик, 2015.
 • Відділі координації наукових досліджень, ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України” – стажування, 2018
 • Satisfaction with Receiving Opioid Agonist Treatments among People Who Inject Drugs at Privatized and Governmental Treatment Sites in Kyiv, Ukraine: A Cross-Sectional Survey - research assistance under supervision Dr. Alyona Mazhnaya, PhD - 2021
 • “Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe - Central Asia Region (BACE)” funded by the Erasmus+ Programme of the European Union – 2021


ПУБЛІКАЦІЇ:
 • Гейко Л. І., Юрочко Т. П. Політика здорового харчування для дітей раннього шкільного віку в Україні: огляд літератури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 81–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.81

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:
 • Гейко Л. І. Контент-аналіз офіційних медіаповідомлень щодо здорового харчування дітей в Україні в контексті рекомендацій ВООЗ / Гейко Леся Іванівна // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві : IV Конгрес Соціологічної асоціації України, Харків, 28-29 жовтня 2021 року : тези доповідей / [ред. рада: Бакіров В. С. (голова ради) та ін.] ; Соціологічна асоціація України. - Харків : [б. в.], 2021. - С. 44-45.
 • Гейко Л. І. Стейкхолдери політики здорового харчування для дітей раннього шкільного віку в Україні / Гейко Леся Іванівна // Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участюз нагоди 90-річчя від дня народження Н.О. Галічевої (1931–2017), видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Харківського державного медичного університету, Харків, 27 жовтня 2021 р. / Ред. кол.: В.В. М’ясоєдов, В.А. Огнєв, К.М. Сокол та ін. – Харків, 2021. – С. 146-149.
 • Гейко Л. І. Контент-аналіз офіційних медіаповідомлень щодо здорового харчування дітей в Україні в контексті рекомендацій ВООЗ / Гейко Леся Іванівна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Контент-аналіз: між дослідженнями текстів та суспільства», Факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 27 травня 2021 року, / Ред. кол.: Чепак В. В, Іванов О. В. – Київ, 2021.ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
“Methodology and organization of scientific research” - викладачка семінарських занять для іноземної групи
ЖИТТЄВЕ КРЕДО: Людина отримує те, що вибирає.
EMAIL
l.geiko@ukma.edu.ua
lesiaheyko@gmail.com
ДАТА НАРОДЖЕННЯ
12.01.1995
ORCID: 0000-0002-0881-9104