Викладачі

Шевченко Марина Вікторівна

Постійний склад
Доктор медичних наук, професор Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»


Освіта: 
Доктор медичних наук за спеціальністю 14.02.03 "Соціальна медицина" (2016)
Старший науковий співробітник за спеціальністю 14.02.03 "Соціальна медицина" (2011)
Академія Державного управління при Президентові України, державне управління, Київ, [1995 -1996], Магістр державного управління
Санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, Київ, [1979 -1985], спеціальність "Гігієна і санітарія"


Стажування:
Магістерський курс в Школі управління охорони здоров’я, Братислава, Словакія, травень 1996
Літня школа "Фінансування і управління охорони здоров’я", Польща, Краків, Йегелонський університет, Інститут громадського здоров’я, червень 2005


Досвід роботи:
Вересень 2016 – досьогодні – доцент Школи охорони здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Грудень 2014– серпень 2016 – старший науковий співробітник ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини" Державного управління справами, м. Київ, Україна
Лютий 2010 – грудень 2014 – завідуюча відділу економічних досліджень охорони здоров’я і медичного страхування ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ, Україна
Лютий 2007 – січень 2010 – В. о. Вченого секретаря ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ, Україна
Січень 1997 – січень 2007 – старший науковий співробітник  відділу економічних досліджень охорони здоров’я і медичного страхування Українського інститут громадського здоров’я,  м. Київ, Україна
1985– 1995 – лікар по комунальній гігієні Херсонська міська СЕС, м. Херсон, Україна


Ключові навики і вміння:
Всебічне знання української системи охорони здоров'я, в тому числі організаційні, управлінські, кадрові  та фінансові аспекти
Дослідження та оцінки у сфері громадської охорони здоров'я, профілактики НІЗ і соціально-значущих захворювань
Участь в розробці законодавчо-нормативних документів, аналіз і розробка пропозицій
Засади економіки охорони здоров'я, медичне страхування, кадровий потенціал, організація та управління охороною здоров’я
Організація і проведення наукових досліджень, в тому числі розробка методології дослідження, вибірки, збору даних, обробки і представлення інформації, підготовка анотованих, проміжних та заключних звітів НДР
Моніторинг та оцінка програм в галузі охорони здоров'я
Аналіз і оцінка фінансування і медико-демографічних показників, показників діяльності системи охорони здоров’я на національному та регіональному рівнях тощо
Моніторинг та оцінка реформи охорони здоров'я


Додаткові відомості:

Впевнений користувач  MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), Інтернет-браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox), електронної пошти (Outlook Express)
Знання мов: українська, російська – вільно, англійська (рівень Pre-Intermediate, А2)
Маю досвід організації та ведення круглих столів, семінарів, нарад, тренінгів тощо

Залучалася до роботи як консультант/експерт вітчизняними та міжнародними організаціями (Світовий Банк, міжнародні проекти):

10/2019-05/2020 проект USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я", Київська школа економіки (грант "Assessment of PHC providers behaviors in response to capitation"), консультант (участь у розробці інструменту для проведення фотохронометражних досліджень,  його доопрацюванні після пілотування; підготовка пропозицій до запиту на збір даних про фінансування; участь у розробці опитувальників для лікарів і головних лікарів, пацієнтів; підготовка технічного і аналітичного звіту дослідження "Оцінка поведінки постачальників ПМД у відповідь на впровадження капітації" (звіт: http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/PHC_assessment_report.pdf)

05-12/2019 Центр громадського здоров’я МОЗ України, НАУКМА, розробник і викладач сертифікатної програми "Основи громадського здоров’я" (19 ECTS) (модуль "Політика, економіка та лідерство у громадському здоров’ї") для фахівців галузі громадського здоров'я, освіті, неурядових організаціях, органах виконавчої влади або місцевого самоврядування

2016, 2017, 2018 Міжнародний фонд "Відродження", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Школа охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія", аналітик і співавтор (2016,2017)/рецензент (2018) загальнонаціонального соціологічного дослідження "Індекс здоров’я: Україна" (звіт 2016: http://health-index.com.ua/zvit_index_2016_ukr.pdf; звіт 2017: http://health-index.com.ua/zvit_index_2017_ukr.pdf; звіт 2018: http://health-index.com.ua/zvit_index_2018_ukr.pdf)

01/2018 Аналітичний центр "Соціоконсалтинг", науковий консультант (аналіз кадрового потенціалу системи первинної медичної допомоги в  пілотних регіонах (Львівська, Полтавська області), розробка методології фотохронометражних досліджень затрат робочого часу для розробки мінімального пакету послуг з охорони здоров’я для підлітків та ефективного механізму перенаправлення між різними відповідними закладами охорони здоров’я інших рівнів) 

03-06/2018: Світовий банк, короткостроковий консультант (участь у розробці першого етапу бенчмаркінг-аналізу (на регіональному, національному рівні) у Полтавській та Львівській областях.  Аналіз існуючої  системи надання медичних послуг, фінансування, діяльності госпітального сектору, стану здоров’я населення України та епідеміологічна ситуація, підготовка узагальнюючого аналітичного огляду)

05-09/2017 Проект USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії",  Київська школа економіки (грант “Збір даних для розрахунку тарифу подушної оплати”), консультант (організація, проведення консультацій з представниками економічних служб департаментів охорони здоров´я облдержадміністрацій та головними лікарями Центрів ПМСД,  формування масиву даних щодо  вартості надання медичних послуг (платних медичних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах" від 17.09.96 №1138 (у редакції від 17.06.17)

09/2017 – 12/2018 Проект "Bridging Innovation, Health and Society: Educational capacity building in Eastern Europe Neighborhood Area" (BIHSENA) (ERASMUS+), НАУКМА: консультант (розробка освітнього курсу для керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів "Управління і фінансування охорони здоров’я " (компонент: Фінансування сфери охорони здоров’я), апробація даного курсу у  Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова)

03-06/2017: Світовий банк, короткостроковий консультант (участь в оціночній місії експертів реформи сектору охорони здоров'я у Львівській та Полтавській областях. Аналіз і розробка рекомендацій щодо післядипломної медичної освіти управлінських кадрів сфери охорони здоров’я)

05-06/2016: Світовий банк, короткостроковий консультант (аналіз законодавства в сфері розподілу фінансових ресурсів на охорону здоров’я,  моделювання  розподілу ресурсів для фінансування первинної медичної допомоги, розрахунок розміру кавітаційної ставки, розробка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно запровадження нового механізму фінансування первинно медичної допомоги) 

01-12/2016 – Проект USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії"), Аналітичний центр "Соціоконсалтинг": науковий консультант (розробка методології проведення фотохронометражних досліджень у сфері надання ВІЛ-послуг, проведення дослідження, аналіз робочого навантаження, мотиваторів та стимулів праці медичних працівників, що надають ВІЛ-послуги у 7 регіонах України, розробка рекомендацій) (Звіт: http://sociocon.org/files/publications/185.pdf).

09/2014: Стратегічна дорадча група з питань охорони здоров'я при МОЗ України, консультант з питань фінансування системи охорони здоров’я (анaлiз макроекономічних показників (ВВП, рівень безробіття, оплата праці, інфляцiя. цiни i заборгованість), фінансування сфери охорони здоров’я (oфiцiйнi тa нeoфiцiйнi плaтeжi), інвестиції в сферу охорони здоров’я)

05/2013–06/2013: Світовий банк, короткостроковий консультант (аналіз системи фінансування охорони здоров'я: джерела фінансування, розподіл ресурсів, фінансові агенти, постачальники та види послуг) 

01–04/2011: Futures Group International, LLC, консультант (огляд і аналіз законодавчої та нормативної бази, пов'язаної із 1) забезпеченням доступу до якісних, недорогих ліків, 2) закупівлями і постачанням у сфері ВІЛ/СНІДу) (HIV Policy Assessment: Ukraine.Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project. – 2011. // http://www.healthpolicyproject.com/pubs/7_Ukraine_Policy_Assessment_FINAL_7_18_11_acc.pdf) 

02–03/2010: Представництво ЮНІСЕФ в Україні, консультант (вивчення результатів впровадження профілактичної програми щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини в закладах охорони здоров'я України: Рівненська, Миколаївська області та м. Київ (участь у  розробці пропозицій щодо впровадження нової національної програми, калькуляції витрат на ліки та витратні матеріали).

07/2008–01/2010: Проект Європейського Союзу “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні", короткостроковий експерт (збір, обробка та аналіз даних для фінансового моделювання реформи охорони здоров'я в Україні)
11/2006 – 11/2007: Проект Європейського Союзу "Зміцнення регіональних соціальних послуг", короткостроковий фінансовий експерт (збір, обробка та аналіз даних для фінансового моделювання реформі соціальних послуг в Україні з фокусом на окремі пілоти: Волинська та Рівненська області)

12/2004–07/006: Проект Європейського Союзу "Фінансування охорони здоров'я та управління в Україні", короткостроковий експерт (збір, обробка та аналіз даних для фінансового моделювання запровадження медичного страхування в Україні; фінансове моделювання, удосконалення системи розподілу фінансових ресурсів)

Досвід керівництва колективом до 50 осіб, а також викладання на магістерській програмі "Менеджмент в охороні здоров’я" (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

Понад 250 наукових праць в сфері фінансування, організації та управління охороною здоров'я, медичного страхування, в т.ч. у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, свідоцтва про авторське право (8), патент на корисну модель (1)