Викладачі

Скрипнікова Олена Сергіївна

Постійний склад
Досвід роботи
ВЕРЕСЕНЬ 2019 – ДОТЕПЕР
Старший викладач / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа охорони здоров’я (Київ, Україна)
• Участь у науково-дослідній роботі кафедри
• Інтерпретація результатів досліджень і узагальнення даних у відповідні форми
• Підготовлення матеріалів дослідження для звітів, презентацій та подання до рецензованих наукових журналів
• Змістовне розроблення робочих програм і силабусів навчальних дисциплін та сертифікатних програм
• Проведення лекційних та семінарських занять для студентів українською та англійською мовами
• Дисципліни: «Вступ до громадського здоров’я» (англ), «Управління змінами» (англ),
«Клінічні дослідження: організація та проведення» (англ), «Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент» (англ), «Практика навчально-професійна» (англ/укр),
«Вступ до магістерської програми» (англ/укр)

ВЕРЕСЕНЬ 2019 – ДОТЕПЕР
Експерт з акредитації освітніх програм / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Київ, Україна)
• Проводення експертизи освітніх програм у межах однієї спеціальності відповідного ЗВО
• Здійснення експертизи у складі експертної групи як член або керівник експертної групи відповідно до наказу
• Здійснення попереднього вивчення матеріалів відповідних акредитаційних справ
• Участь у виїзній експертизі освітніх програм відповідного ЗВО
• Складання звітів про результати експертиз освітніх програм

ВЕРЕСЕНЬ 2018 – СЕРПЕНЬ 2019
Асистент / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа охорони здоров’я (Київ, Україна)
• Підготовлення та збір матеріалів для засідань Школи охорони здоров'я
• Участь у науково-дослідній роботі кафедри
• Інтерпретація результатів досліджень і узагальнення даних у відповідні форми
• Підготовлення матеріалів дослідження для звітів, презентацій та подання до рецензованих наукових журналів
• Змістовне розроблення робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін та сертифікатних програм
• Проведення семінарських занять для студентів

Освіта
ВЕРЕСЕНЬ 2023
PhD: Управління в охороні здоров’я / Національний університет
«Києво-Могилянська академія», Школа охорони здоров’я, Україна

ВЕРЕССЕНЬ 2022
PhD: Social Sciences and Cultural Studies (VIP) / Justus-Liebig-Universität Gießen, Німеччина

ЧЕРВЕНЬ 2018
Магістр: 091 Біологія, спец. молекулярна біологія (з відзнакою) / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

ЧЕРВЕНЬ 2016
Бакалавр: 091 Біологія / Національний університет «Києво- Могилянська академія», Україна

Проєкти та інша наукова діяльність
ГРУДЕНЬ 2020 – СІЧЕНЬ 2024
Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe - Central Asia Region (BACE) / Erasmus+
Учасниця міжнародного проєкту «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe
- Central Asia Region (BACE)» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти та модернізації освітніх програм з охорони здоров’я.

ЖОВТЕНЬ 2021 – КВІТЕНЬ 2023
Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. The case of ophthalmology / Visegrád Fund
Учасниця міжнародного проєкту ID №22120107 «Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. The case of ophthalmology» за підтримки програми Visegrad Fund.
ЖОВТЕНЬ 2021 – КВІТЕНЬ 2023
Reducing Risk-factors for Non-Communicable Diseases in Ukraine / Ukrainian-Swiss Project «Act for Health»
Лекторка та одна із розробників 1-го модуля «Зміни в демографії глобального здоров’я» тренінгу для спеціалістів громадського здоров’я з питань профілактики та контролю неінфекційних захворювань за підтримки українсько-швейцарського проекту «Act for Health» та Школою охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія».

КВІТЕНЬ 2019 – ГРУДЕНЬ 2020
Сертифікатна програма «Основи громадського здоров’я» / ЦГЗ МОЗ України та Школа охорони здоров'я Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Лекторка та одна із розробників 1-го модуля сертифікатної програми «Основи громадського здоров’я» за підтримки ЦГЗ МОЗ України на базі Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Список публікацій
1. Маньковська О.С., Скрипнікова О.C., Панасенко Г.В., Вікарчук М.В., Кононенко О.А., Стаховський Е.О., Кашуба В.І. Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія; 2016. 184: 23 - 29. УДК 57.052. URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9819
2. Skrypnikova, O.S., & Yurochko, T.P. Рання діагностика та скринінг як основні складові стратегії протидії онкологічним захворюванням. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України; 2019. 2: 23-32. doi: 10.11603/1681-2786.2019.2.10476. УДК 616-006-07- 039.11.
3. Skrypnikova, O.S., Yurochko, T.P. The Implementation of Multidisciplinary Teams in Management of Patients with Cancer: an Overview and Synthesis of the Available Literature. სარედაქციო კოლეგია: შოთა დოღონაძე მთავარი რედაქტორი [Authority and Society (History, Theory, Practice)]; 2019. 4 (52): 164 - 176. ISSN: 1512-374X http://www.odageorgia.ge/downloads/52- 2019.pdf
4. M. V. Shevchenko, T. P. Yurochko, O. S. Skrypnikova. Adoption of the governmental affordable medicines programme by ukrainians. Medicni Perspektivi; 2020. 25 (2): 37–43. doi: 10.26641/2307-0404.2020.2.206350. UDC 614.27:615.2/.3-021.161
5. Bazyl T.S., Yurochko T.P., Shevchenko M.V., Bronikova S.A., Skrypnikova O.S. SOCIO- PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MANAGEMENT OF FUTURE HEALTH CARE MANAGERS. Wiad Lek. 2022;75(5 pt 1):1168-1174. doi: 10.36740/WLek202205121. PMID: 35758497.


Тези доповідей на конференціях
1. Mankovska O.S., Skrypnikova O.S., Panasenko G.V., Slivka U.S., Vikarchuk M.V., Kononenko O.A., Stakhovskyy E.O., Kashuba V.I. Characterization of methylated VIM, TMEFF2 and GDF15 as a potential set of epigenetic markers for bladder cancer. Materials of International scientific conference “Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer”, June 13–15, 2016, Kyiv, Ukraine. Experimental Oncology. Conference reports; 2016. 38 (2): 135 – 136. PMID: 27356583.
2. Skrypnikova O.S., Mankovska O.S., Kashuba V.I. Detection of methylation of tumor supressor genes and identification of expression profile of non-coding rnas in samples of urine from patients with bladder cancer. Materials of XII annual Conference of Young Scientists Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine. Biopolymers and Cell; 2018. 34 (2): 155. ISSN 1993-6842 (on-line); ISSN 0233-7657 (print). http://dx.doi.org/10.7124/bc.000978
3. Skrypnikova O., Yurochko T. Early detection as the main component of cancer control strategy. Materials of the Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium. Abstract Directory. Non-Communicable Diseases and Clinical Medicine; Apr 2019. 385 p. URI: https://labukraineblog.files.wordpress.com/2019/08/2019-swmp-symposium-abstract-index- final-2.pdf
4. Скрипнікова О.С. Організація системи онкологічної допомоги в Україні: маршрутизація пацієнтів. Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н. О. Галічевої (1931–2017), видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Харківського державного медичного університету, м. Харків, 27 жовтня 2021 р. Харків : ХНМУ, 2021. С. 108–109. УДК 614.2(477). http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29680
5. Скрипнікова О.С. Управління системою онкологічної допомоги в Україні: мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів. Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю). Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2021. С. 102. ISBN 978-617-8042-07-3. УДК 61 (063).