Наука

Дослідження впливу Глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров’я України

Загальна інформація про дослідження
У липні 2006 року Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно зі Школою соціальної роботи розпочали реалізацію української частини міжнародного проекту «Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров’я». Партнери проекту – Лондонська Школа гігієни та тропічної медицини, Ірландський Королівський коледж хірургів. Проект реалізовувався за фінансової підтримки Інституту Відкритого Суспільства (OSI) та тривав з липня 2006 року по січень 2008 року. Проект реалізовувався паралельно в чотирьох країнах – Україні, Киргизстані, Грузії та В’єтнамі.

Актуальність дослідження впливу глобальних ініціатив в Україні зумовлено тим, що незважаючи на ряд законодавчих, політичних, організаційних та адміністративних заходів, які були вжиті у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД (включаючи створення Національної Координаційної Ради з протидії епідемії ВІЛ/СНІД, та активність недержавних ВІЛ-сервісних організацій) фактично не відбулось прогресу в процесі стабілізації чи припинення розповсюдження ВІЛ/СНІДу.

Водночас, попередні дослідження не дають комплексної та структурованої картини Глобальних ініціатив в сфері охорони здоров’я в Україні, та їх впливу на доступність послуг для ВІЛ-позитивних людей і припинення поширення епідемії ВІЛ.

Саме тому, метою проекту «Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров’я України» є посилення та підтримка діяльності уряду України та громадського сектору у напрямі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу шляхом забезпечення надійної та достовірної інформації стосовно впливу глобальних ініціатив в сфері ВІЛ/СНІДу на надання якісних послуг належним чином.

Завдання дослідження
Проаналізувати проведені в Україні дослідження стосовно політики та практики в сфері ВІЛ/СНІДу.
Вивчити законодавчі, політичні та організаційні аспекти діяльності державних та недержавних організацій, акцентуючи увагу на доступності послуг для маргіналізованих груп населення;
Описати глобальні ініціативи в Україні, координаційні механізми цих ініціатив та ролі державних і недержавних організацій у реалізації діяльності, яку підтримує Глобальний Фонд для боротьби з малярією, туберкульозом і ВІЛ/СНІДом;
Оцінити якість послуг, які надають державні та громадські організації людям, що живуть з ВІЛ/СНІД (зокрема тим, що належать до маргіналізованих груп в різних регіонах України), та оцінити зміни послуг, які відбулись завдяки глобальним ініціативам;
Ідентифікувати ризики щодо забезпечення рівного доступу представників всіх маргінальних груп до послуг, підтриманих глобальними ініціативами в сфері ВІЛ/СНІД;
Розробити рекомендації щодо покращення якості послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, а також налагодження координації діяльності державних медичних закладів та недержавних провайдерів послуг у сфері ВІЛ/СНІД;
Поширити результати дослідження з метою адвокатування потреб людей, що живуть з ВІЛ/СНІД та покращення якості послуг, які їм надаються.
Методи дослідження
Дослідження передбачало збір даних на національному та регіональному рівнях (у 4-5 районах України) за допомогою аналізу документів, напівструктурованих інтерв‘ю з експертами, надавачами медичних і соціальних послуг, клієнтами ВІЛ-сервісних організацій, представниками громадських організацій, що представляють інтереси маргіналізованих груп тощо.

За додатковою інформацію щодо дослідження, будь ласка, звертайтеся до Тетяни Семигіної – tv_sem@ukma.kiev.ua
Міжнародні дослідження