Наука

Оцінювання витрат нової моделі надання паліативної допомоги

Загальна інформація про дослідження
Проект був ініційований Міжнародним Фондом «Відродження» з метою просування створення хоспісів та виїзних мобільних бригад для надання паліативної допомоги.

Допомога хворим, для яких можливості активного лікування вже вичерпано, з контролю болю, полегшення симптомів, соціального супроводу, психологічної та духовної підтримки, дозволяє забезпечити максимально можливу якість життя пацієнтові до завершення життя та його родині [WHO]. Організовувати надання такої допомоги можна по-різному: у хоспісних/паліативних палатах або відділеннях стаціонарів лікарень і диспансерів, у хоспісах, на дому поліклініками або мобільними бригадами, – причому, за досвідом інших країн, рухаючись від стаціонару до допомоги на дому, якість життя пацієнтів збільшується, а вартість надання допомоги зменшується.

Наразі профільну паліативну допомогу в Україні надають несистемно; велика частина пацієнтів, які її потребують, отримують тільки її елементи від спеціалістів або закладів непаліативного профілю, часто в недостатньому обсязі. Це призводить до розпилення обмежених бюджетних коштів, нераціональне використання їх та незадоволення специфічних потреб паліативних хворих.

У 2010 році було розроблено проект наказу про створення та функціонування профільних закладів і підрозділів з надання паліативної допомоги [Проект Наказу МОЗ України від 10.12.2010], зокрема, і мультидисциплінарними мобільними бригадами на дому.

Тому метою даного дослідження було оцінити вартість надання паліативної допомоги амбулаторно при поліклініках та виїзними паліативними бригадами для того, щоб порівняти ці дві моделі і в подальшому можна було розробити економічне обґрунтування норми фінансування, враховуючи відповідність наданої допомоги потребам пацієнтів.

Завдання дослідження
Дослідити структуру і обсяг послуг, яку отримують паліативні хворі вдома від поліклініки та від виїзних бригад, та порівняти надавану допомогу за цими двома схемами.
Порахувати середню вартість обслуговування пацієнта вдома поліклініками та виїзними службами разом та за окремими компонентами витрат.
Порахувати загальну вартість отримання паліативними пацієнтами допомоги вдома від поліклінік та від виїзних служб, порівняти ці вартості та їхні компоненти. Знайти найвартісніші складові та такі, використання ресурсів на які можна було би оптимізувати.
Методи дослідження
Оцінювання проводилося на прикладі групи онкохворих пацієнтів, які отримували паліативну допомогу вдома від поліклініки та виїзної бригади. Було залучено 2 поліклініки та 2 виїзні бригади, які працювали у містах Західної України.

На основі ретроспективно зібраних даних про споживання основних видів послуг паліативної допомоги та про витрати закладів, при яких ці послуги надавали, було оцінено вартість одного дня отримання паліативної допомоги для онкохворих пацієнтів за допомогою покрокового методу розподілу витрат. Для порівняння вартості двох схем надання паліативної допомоги було використано генералізовану лінійну модель з подальшим порівнянням очікуваних середніх значень на основі передбачень регресійних моделей із балансуванням груп.

Результати дослідження
Вартість одного дня отримання паліативної допомоги від поліклінік склав 122 грн., від мобільної бригади – 262 грн. Різниця у вартості в основному зумовлена витратами на додаткові послуги, які пропонує мобільна бригада своїм пацієнтам. Найбільш вартісним компонентом отримання паліативної допомоги вдома в обох схемах були візити швидкої допомоги для знеболення. Вартість консультацій спеціалістів, медикаментів і витратних матеріалів статистично не відрізнялася для пацієнтів двох схем допомоги.

За додатковою інформацію щодо дослідження, будь ласка, звертайтеся до Андрія Даниліва – danyliv@gmail.com, Юлія Барської – juliabarska@gmail.com.