Наука

Оцінювання політики (методів) оплати за медичні послуги з огляду на їхню економічну ефективність, справедливість та якість у країнах Центральної та Східної Європи

Загальна інформація про дослідження
Враховуючи недостатність систематичних досліджень з питань оцінювання політики оплати за медичні послуги в Європі та світі, а також гостру необхідність (пере-)оцінення політики методів оплати за медичні послуги в Центральній та Східній Європі відповідно до широко розповсюджених неформальних платежів у системі охорони здоров’я, наш проект фокусувався саме на цих положеннях.

Метою проекту було встановлення надійних доказових критеріїв для систематичної оцінки політики методів оплати за медичну допомогу та розробка політики впливового інструментарію для аналізу ефективності, справедливості та якості впровадження цих методів на прикладі України, Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви. Набір оцінюючих критеріїв та дослідницького інструментарію, що будуть розроблені у цьому проекті, перевірятиметься через їх впровадження в країнах Центральної та Східної Європи.

На додаток, проект ставив за мету поширення результатів дослідження шляхом публікацій у фахових та популярних виданнях, презентацій результатів для політиків, провайдерів медичних послуг та широкого загалу. Результати проекту також внесуть вклад як до суспільних досягнень у дослідженні методології політики (методів) оцінювання, так і до аналізу реформ у сфері охорони здоров’я в країнах Центральної та Східної Європи.

У дослідженні взяло участь шість країн: розвинені центральноєвропейські країни (Угорщина та Польща), розвинені пострадянські країни Європи (Литва), менш розвинені країни Східної Європи (Болгарія та Румунія) та менш розвинені пострадянські країни Європи (Україна). Порівняння цих країн дозволить визначити на скільки внутрішні умови країни впливають на оцінювання політики (методів) оплати за медичні послуги.

Цей проект спрямує загальні цілі, викладені у програмі проекту, політики гармонізації, змістовної структури, мобільності студентів, зміцнення конкурентоздатності, міжнародної коопераціїї та прийняття рішень на вирішення соціальних проблем.

Завдання дослідження
1. Встановлення надійних доказових критеріїв (у тому числі економічні, соціальні, культурні, інституційні, історичні, географічні, етичні, демографічні, специфічні для сектору ОЗ) для систематичної оцінки політики (методів) оплати медичних послуг та їх валідизація для країн Центральної та Східної Європи.
2. Розробка надійного та дієвого дослідницького інструментарію для вивчення рівня та типу неформальних платежів у системі охорони здоров’я та застосування цього інструментарію до країн Центральної та Східної Європи як для аналізу моделі неформальних платежів у системі охорони здоров’я, так і для дослідження їх впливу на попит на медичні послуги.
3. Розробка моделі споживчого попиту на медичні послуги за умов офіційних платежів, яка враховує вплив неформальних платежів, поведінку провайдерів медичних послуг, преференції споживачів та валідизація моделі до країн Центральної та Східної Європи для вивчення впливу офіційних платежів за медичні послуги на мікро-рівні.
4. Розробка інструментарію для аналізу ефективності, справедливості та якості методів оплати за медичні послуги на макро-рівні, використовуючи модель споживацького попиту на медичні послуги за умов офіційних платежів та валідизація цього інструментарію до країн Центральної та Східної Європи.

Методи дослідження
Для виконання поставлених завдань у дослідженні використовувалися кількісні методи дослідження з широкого кола соціально-економічних та гуманітарних наук. А саме, буде здійснена спроба застосувати кількісні технології (моделювання, аналіз трендів, переважно відомі методи) у поєднанні з якісними методами для вивчення наслідків методів оплати за медичні послуги на мікро- та макрорівнях.

Сайт ASSPRO CEE 2007 – англомовний ресурс, в якому представлено більше про діяльність та результати проекту.

Консорціум проекту

  • Маастрихтський університет, Нідерланди
  • Медичний університету м.Варна, Болгарія
  • Центр тренінгів, досліджень та розвитку, Литва
  • Національна школа охорони здоров’я та менеджменту медичних послуг, Румунія
  • Школа охорони здоров’я, НаУКМА, Україна
  • Інститут охорони здоров’я Ягелонського університету, Польща
  • Департамент публічної політики менеджменту Університету Корвінус, Угорщина

За додатковою інформацію щодо дослідження, будь ласка, звертайтеся до Тетяни Степурко – chernysh@ukma.kiev.ua, Андрія Даниліва – danyliv@gmail.com.
Міжнародні дослідження