Освітні програми
Докторські

УПРАВЛІННЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Метою Програми є підготовка науковців, викладачів та міждисциплінарних дослідників. Програма зосереджена на розвитку аналітично-дослідницьких вмінь і на міжнародному співробітництві у вигляді здійснення подвійної наукової супервізії дисертаційного дослідження. Докторанти на наукові керівники заохочуються до отримання грантів на проведення дисертаційного дослідження.


Основні напрями досліджень

 • Адміністрування в охороні здоров’я (Health Сare Administration) сфокусовано на розвитку навичок планувати й управляти закладами, послугами в охороні здоров’я, відповідними дослідженнями.
 • Економіка та політика охорони здоров’я (Health Economics and Policy) зосереджується на проблемах стримування витрат, оптимізації роботи персоналу, доступності медичного обслуговування, профілактики і засобів сприяння здоров’я, оцінки медичних технологій, фармекономіки, а також на питаннях інвестування та розробки законодавства, стратегії та правого регулювання в цій сфері.
 • Охорона громадського здоров’я акцентує увагу на дослідженні проблем, пов’язаних з глобальними проблемами здоров’я, інфекційними і хронічними неінфекційними захворюваннями, появою нових хвороб, а також з дослідженням персональних поведінкових факторів ризику, підходів щодо усунення несприятливих соціоекономічних умов. Ця спеціалізація зосереджена на розробці і пошуку підходів розв’язання важливих проблем здоров’я населення, зокрема пов’язаних з довкіллям, сприянням здоров’ю тощо. Основні напрями досліджень полягають у прогнозуванні динаміки і тенденцій у проблемах здоров’я населення, пропозиціях щодо їх розв’язання за умов ефективного використання ресурсів.


Що передбачає навчання на Програмі 

 • прослуховування докторантами НаУКМА низки навчальних курсів;
 • виконання самостійного оригінального наукового дослідження під керівництвом кількох наукових керівників-консультантів;
 • публікацію результатів (або частини результатів) досліджень у міжнародних реферованих фахових журналах та у вітчизняних фахових виданнях;
 • презентацію результатів (або частини результатів) досліджень на міжнародних та вітчизняних конференціях, форумах, симпозіумах;
 • викладання навчальних курсів;
 • написання на базі власного дослідження письмової дисертації та її публічний захист перед спеціалізованою дисертаційною комісією, яка складається із провідних спеціалістів світового рівня, зібраних для оцінки конкретного дисертаційного дослідження.


З чого складається навчальний план 

 1. Міждисциплінарні нормативні курси (для усіх ДП НаУКМА)
 2. Нормативні дисципліни
 3. Вибіркові дисципліни, які обираються докторантом з метою вдосконалення знань, дотичних до теми дисертації
Тривалість навчання – 4 роки.


Докторанти 2008-14 р.н.

 • Барська Юлія, тема дослідження «Користування методами контролю народжуваності в Україні від 1991 року до сьогодні», науковий керівник Андрєєва Т.І.
 • Мажная Альона, тема дослідження “HIV bridging from injection drug users to the general population in Ukraine: plausibility and possible means of prevention”, науковий керівник Андрєєва Т.І.
 • Салюк Тетяна, тема дослідження «Сучасний стан епідемії ВІЛ-інфекції в Україні», науковий керівник Андрєєва Т.І.
 • Слободяник Людмила, тема дослідження “Maternal characteristics and risk factors for Hepatitis C infection among HIV positive pregnant women in Ukraine”, науковий керівник Андрєєва Т.І.
 • Смирнов Павло, тема дослідження «Захворювання, які передаються статевим шляхом: поведінкові та контекстуальні фактори», науковий керівник Андрєєва Т.І.
 • Токар Анна, тема дослідження “Health characteristics as possible risk factors of non-fatal opiate overdose among injection drug users in Ukraine”, науковий керівник Андрєєва Т.І.


Присвоєно ступінь PhD НаУКМА

Степурко Тетяна, ступінь PhD у галузі Управління в охороні здоров’я (31.10.2013)
Дослідження та дисертація: «Неформальні платежі пацієнтів в країнах Центральної та Східної Європи», наукові керівники – проф. Вім Гроот, доц. Мілена Павлова (Маастрихтський університет) та доц. Ірена Грига (НаУКМА).
Stepurko, T. Informal Patient Payments in Central and Eastern European Countries. Vinnytsia, Ukraine, 2013. 224 p.
Данилів Андрій, ступінь PhD в галузі Управління в охороні здоров’я (2014)
Дослідження та дисертація: «Готовність сплачувати за послуги лікарів в Україні та інших країнах Центральної та Східної Європи: застосування висловлених уподобань для оцінювання платежів пацієнтів», наукові керівники – проф. Вім Гроот, доц. Мілена Павлова (Маастрихтський університет) та доц. Ірена Грига (НаУКМА).
Danyliv, A. Willingness to Pay for Physician Services in Ukraine and Other Central and Eastern European Countries. Kharkiv, Ukraine, 2014. 220 p.

Інформація щодо вступу