Громадське здоров’я
Освітньо-наукова програма від Школи охорони здоров'я НаУКМА
Про програму
Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я» - фундаментальна програма для випускників бакалаврського та/або магістерського чи прирівняного до нього рівнів вищої освіти без обмеження спеціальності, які мають чітку мотивацію до роботи у сфері громадського здоров’я та мають необхідні якості для виконання навчальної програми. Освітня програма розроблена на основі компетенцій фахівців громадського здоров'я Асоціації учбових закладів громадського здоров'я в Європейському регіоні (ASPHER). Освітні компоненти програми ґрунтується на фундаментальних принципах і підходах до комплексного моніторингу та оцінок стану здоров’я населення, захисту та промоції здоров’я, моніторингу загроз для громадського здоров’я; науково обґрунтованих програмах збереження здоров’я населення як складової державної політики на національному, регіональному рівнях та рівні окремих громад. Програма також надає великі можливості для поглиблення знань у напрямках зацікавленості студента: протягом другого року навчання студенти можуть прослухати низку інших вибіркових дисциплін з будь-якого напрямку та спеціальності, а також готують магістерську кваліфікаційну роботу, яка є самостійним дослідженням проблемного питання сфери громадського здоров’я.

Метою програми є підготовка фахівців до самостійної практичної та наукової діяльності, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері громадського здоров’я в умовах невизначеності, шляхом набуття загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності у сфері громадського здоров’я.
Переваги
Орієнтація програми на підготовку крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення.
Дає можливість випускникам бути всебічно підготовленими для початку кар'єри у сфері громадського здоров’я.
Тісна співпраця з Центром громадського здоров’я МОЗ України.
Залучення до викладання провідних практиків системи охорони здоров’я та громадського здоров’я.
Залучення до викладання представників міжнародних організацій (Світовий банк, ВООЗ, ЮНІСЕФ тощо).
Можливість проходження практики в міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах сфери охорони здоров'я.
Можливість поєднувати роботу та навчання (навчальний процес відбувається з п’ятниці по неділю).
Залучення студентів до наукової та проєктної роботи кафедри.
Можливість міжнародної академічної мобільності.
Залучення студентів до наукової, викладацької та практичної діяльності за майбутнім фахом під час навчання їх у НаУКМА.
Орієнтована на подальший науковий розвиток здобувачів вищої освіти.
Програма розроблена на основі компетенцій фахівців громадського здоров'я Асоціації учбових закладів громадського здоров'я в Європейському регіоні (ASPHER), та за консультативної підтримки команди проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE).
Навчальний план
Умови навчання
Кафедра:
Школа охорони здоров’я
Рівень вищої освіти:
Магістр
Спеціальність:
229 Громадське здоров’я
Тривалість навчання:
1 рік 10 місяців
Вартість навчання (за рік):
35 000 грн
Ліцензійний обсяг:
15, з них: бюджетних місць – 5.
Підстави вступу:
Вступ на основі бакалаврського та/або магістерського чи прирівняного до нього рівня вищої освіти без обмеження спеціальності.
Мова викладання:
Українська (основна) та англійська (для окремих вибіркових дисциплін).
Координатор та гарант освітньої програми:
Юрочко Тетяна Петрівна
завідувачка кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, t.yurochko@ukma.edu.ua, +380991601027