НОВА БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»
Бакалаврська програма з Громадського здоров’я
Не обов’язково бути лікарем, щоб робити населення здоровим
Що таке громадське здоров'я?
What is public health?. Communications Guide. URL: https://www.hsph.harvard.edu/communications-guide/what-is-public-health/.
Громадське здоров'я - це наука про захист і поліпшення здоров'я населення - від мікрорайонів до міст, від країн до великих регіонів світу - через освіту, промоцію здорового способу життя, дослідження, спрямовані на профілактику захворювань і травм, а також виявлення, запобігання та реагування на інфекційні захворювання.
Фахівці з громадського здоров'я аналізують вплив на здоров'я генетики, поведінки людей та навколишнього середовища, щоб розробити інтервенції та політику, які захищають здоров'я сімей та громад, такі як програми вакцинації та просвітницькі програми про шкоду тютюну та алкоголю. На відміну від клінічних фахівців, таких як лікарі та медичні сестри, які зосереджуються на лікуванні людей після того, як вони захворіли або отримали травму. Громадське здоров'я також працює над тим, щоб зменшити нерівність у сфері охорони здоров'я.

Як зазначає Американська асоціація громадського здоров'я, "громадське здоров'я економить гроші, покращує якість нашого життя, допомагає дітям розвиватися і зменшує людські страждання".
Для кого програма
Бакалаврська програма з громадського здоров’я створена для:
Абітурієнтів з повною загальною освітою які прагнуть працювати у сфері охорони здоров’я, але не обмежуватися клінічною практикою
Випускників медичних коледжів які хочуть розвиватися далі та поглибити свої знання у сфері досліджень, промоції та політики здоров’я і т.ін.
Випускників не медичних коледжів які хочуть розширювати свої компетентності щодо збереження здоров’я та досліджень на рівні найкращих міжнародних практик і підходів
Усіх хто хоче отримати високий рівень загальної підготовки, як підґрунтя для подальшого розвитку у сфері досліджень, пов'язаних зі здоров'ям населення
Про програму
Програма розроблена:
 • з урахуванням компетенцій фахівців громадського здоров’я Асоціації учбових закладів громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), що дозволить здобувати компетентності, які очікують від фахівців ГЗ не лише в Україні, а і в інших країнах світу, а також авторитетних міжнародних організаціях (ВООЗ, ЮНІСЕФ тощо)
 • за консультативної підтримки партнерів проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE), що дасть змогу розширити коло можливостей для академічної мобільності в провідних країнах Європи та світу.
 • на основі ґрунтовного аналізу бакалаврських програм громадського здоров’я та досліджень кращих Університетів світу(University of Colorado, The University of Arizona's, University of California Berkeley, Johns Hopkins University, Harvard University, Cambridge та ін.), що забезпечить здобуття знань, які дозволить продовжувати навчання за напрямом як медицина, чи ГЗ, так і соціальні науки в будь якому куточку світу.
Результати
У межах програми передбачено проходження виробничої практики в установах і постачальниках послуг громадського здоров’я, громадських об'єднаннях і організаціях, міжнародних організаціях і представництвах тощо задля набуття практичних умінь та навичок з профілактики захворювань, зміцнення та захисту здоров’я населення, безпеки навколишнього середовища.
Переваги
 • Високий рівень фундаментальних знань у сфері природничих та соціальних наук як підґрунтя для збереження здоров’я населення
 • Можливості подальшої освіти та професійного розвитку як в Україні, так і за кордоном
 • Доступ до програм академічної мобільності у провідних університетах світу
 • Врахування Концепції Єдиного Здоров’я в освітньому процесі
 • Можливість сформувати індивідуальні компетентності за рахунок широкого переліку вибіркових дисциплін
 • Залучення роботодавців, вітчизняних та міжнародних експертів галузі в освітній процес
 • Можливість залучення до досліджень та проектів під час навчання
 • Доступ до програм академічної мобільності у провідних університетах світу
 • Прозорий доступ до грантових пропозицій НаУКМА
 • Можливість стати частиною Могилянською спільноти
 • Диплом, який визнають роботодавці як в Україні, так і за кордоном
 • Високий рівень володіння професійною англійською мовою
 • Продовження навчання на магістерській програмі Школи громадського здоров’я
 • Широкий набір навичок і компетенцій потрібних для практичної та наукової роботи
 • Широка мережа контактів зі спеціалістами громадського здоров’я та інших сфер діяльності
 • Членство в асоціації випускників НаУКМА (ALUMNI)
Затребуваний диплом одного з провідних ЗВО України та Європи
Після завершення навчання на цій програмі, ви отримуєте диплом бакалавра Києво-могилянської академії, галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність – 229 Громадське здоров’я
Умови навчання
Кафедра:
Школа громадського здоров’я
Рівень вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність:
229 Громадське здоров’я
Тривалість навчання:
3 роки та 10 місяців
Вартість навчання (за рік):
Інформація уточнюється
Ліцензійний обсяг:
15, кількість бюджетних місць уточнюйте
Підстави вступу:
Передумовою вступу є наявність повної загальної середньої освіти або освітнього рівня «молодший бакалавр»
Мова викладання:
Українська (основна) та англійська (для окремих вибіркових дисциплін).
Координатор та гарант освітньої програми:
Майструк Павло Олегович
MD, PhD, доцент, p.maistruk@ukma.edu.ua, +38 (050) 4050090