Менеджмент в охороні здоров’я
Освітньо-наукова програма від Школи охорони здоров'я НаУКМА
Про програму
Освітньо-наукова програма «Менеджмент в охороні здоров’я» - фундаментальна програма для випускників бакалаврських програм, а також абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої спеціалізації, які мають чітку мотивацію до роботи в галузі охорони здоров’я та мають необхідні якості для виконання навчальної програми. Освітня програма передбачає опанування студентом дисциплін з трьох основних компонентів: менеджмент, системи охорони здоров'я, громадське здоров’я та дослідження, а також підготовку магістерської тези. Програма також надає великі можливості для поглиблення знань у напрямках зацікавленості студента: протягом другого року навчання студенти можуть прослухати низку інших вибіркових дисциплін з будь-якого напрямку та спеціальності, а також готують магістерську кваліфікаційну роботу, яка є самостійним дослідженням проблемного питання зі сфери управління в охороні здоров’я.
Програма передбачає високу інтенсивність навчання та занурення студента у навчальний процес. Вона вимагає від студента вміння визначати власну стратегію навчання, працювати в умовах невизначеності, виявляти ініціативу у процесі власного навчання. Метою програми є підготовка випускника, не лише озброєного необхідними галузевими знаннями, але й готового до роботи в турбулентних умовах перетворень у системі охорони здоров’я.
Переваги
Дає можливість випускникам бути всебічно підготовленими для початку кар'єри в приватному, недержавному чи урядовому секторі охорони здоров’я.
Залучення до викладання провідних практиків системи охорони здоров’я (медичних сестер/братів, лікарів, керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів та різних форм власності тощо).
Залучення до викладання представників міжнародних організацій (Світовий банк, ВООЗ, ЮНІСЕФ тощо).
Можливість проходження практики в міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров'я.
Можливість поєднувати роботу та навчання (навчальний процес відбувається з п’ятниці по неділю).
Залучення студентів до наукової та проєктної роботи кафедри.
Можливість міжнародної академічної мобільності.
Программа підготовує
Менеджерів середнього та в перспективі вищого рівня в медичних закладах, міжнародних організаціях та проєктах.
Спеціалістів, консультантів з громадського охорони здоров'я населення в структурі організацій (Всесвітня організація здоров’я (ВОЗ), міжнародні організації, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), національні проекти тощо).
Спеціалістів з економіки у структурі організацій сфери охорони здоров'я (МОЗ, Мінекономіки, управління охорони здоров'я, експертні установи, міжнародні проекти, національні програми, заклади охорони здоров'я).
Умови навчання
Кафедра:
Школа охорони здоров’я
Рівень вищої освіти:
Магістр
Спеціальність:
073 Менеджмент
Тривалість навчання:
1 рік 10 місяців
Вартість навчання (за рік):
37 000 грн
Ліцензійний обсяг:
15, з них: бюджетних місць – 5.
Підстави вступу:
Вступ на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
Мова викладання:
Українська (основна) та англійська (для окремих вибіркових дисциплін).
Координатор та гарант освітньої програми:
Шевченко Марина Вікторівна
доктор медичних наук, професор, m.shevchenko@ukma.edu.ua, +380505391218.