ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
Шість місяців високоякісної освіти в онлайн та офлайн форматі
Програма орієнтована на всіх, хто працює або викладає у сфері громадського здоров’я в Україні.

Для кого ця програма?
Про що ця програма?
Програма складається з 4 модулів:
Популяційне здоров’я та його детермінанти
1
Методи досліджень в громадському здоров’ї
2
Сприяння та захист здоров’я і запобігання захворюванням
3
Політика, економіка, лідерство та комунікація в громадському здоров’я
4
Протягом всієї програми учасники також готують наскрізний проект, де застосовують здобуті протягом занять знання на практиці для розв'язання конкретної проблеми в галузі громадського здоров’я в Україні.
Навчальні цілі кожного з Модулів
Модуль 1. Популяційне здоров’я та його детермінанти

Навчальні цілі Модулю 1:

Знати та розуміти
 • Визначення громадського здоров’я;
 • Основні визначення, моделі та концепції здоров’я та хвороби;
 • Вимірники здоров’я, хвороби та якості життя;
 • Структуру, основний зміст та застосування найпоширеніших стандартизованих систем класифікації здоров’я;
 • Соціально-економічні, матеріальні (фізичні, радіологічні, хімічні, біологічні) навколишнього середовища детермінанти здоров’я;
 • Системи громадського здоров’я.

Вміти
На основі доказової інформації з відкритих джерел визначити, підсумувати та презентувати:
 • Проблеми щодо здоров’я, актуальні для певної популяції;
 • Поширеність і тягар хвороб або станів, пов’язаного зі здоров’ям, а також передбачуваний розвиток їх у певній популяції;
 • Фактори ризики хвороби або стану, пов’язаного зі здоров’ям (детермінанти здоров’я), та передбачуваний розвиток їх у певній популяції;
 • Основні інтервенції та політики для контролювання хвороби або стану, пов’язаного зі здоров’ям, та його детермінант.
Модуль 2. Методи досліджень в громадському здоров’ї (включаючи епідеміологію та біостатистику)

Навчальні цілі Модулю 2:

Знати та розуміти
 • Основні епідеміологічні терміни;
 • Прості статистичні показники;
 • Як розробити, спланувати та провести просте емпіричне дослідження, використовуючи якісницький підхід;
 • Підходи до економічного оцінювання процедури, інтервенції, стратегії та політики (аналіз витрат та ефективності, витрат та корисності, витрат та вигод).

Вміти
 • Розробити пошуковий запит і провести огляд літератури на основні нього;
 • Оцінити рівень доказовості наукової публікації у сфері громадського здоров’я.
Модуль 3. Сприяння та захист здоров’я і запобігання захворюванням.

Навчальні цілі Модулю 3:

Знати та розуміти
 • Визначення сприяння здоров’ю, санітарної просвіти, захисту здоров’я та типів запобігання захворюванням;
 • Значущі аспекти історії сприяння здоров’ю, його теорій та практики, включаючи основні хартії сприяння здоров’ю;
 • Основні концепції, які застосовуються у сприянні здоров’ю;
 • Основні соціальні, поведінкові та біомедичні теорії та моделі.

Вміти
 • Створювати, впроваджувати, управляти та оцінювати стратегію сприяння здоров’ю, використовуючи стандартні інструменти громадського здоров’я.
Модуль 4. Політика, економіка, лідерство та комунікації в громадському здоров’ї.

Навчальні цілі Модулю 4:

Знати та розуміти
 • Основні національні та міжнародні політики та стратегії щодо здоров’я;
 • Основні принципи і методи розроблення, планування, впровадження та оцінювання політик громадського здоров’я, стратегій, програм та інституцій;
 • Основні принципи організації систем охорони здоров’я та забезпечення їхньої стійкості. Обмеження ринкових принципів у фінансування та організації охорони здоров’я;
 • Побудова партнерства та комунікація.

Вміти
 • Розробити і впровадити стратегію громадського здоров’я на основі стандартних методів та керівництв у громадському здоров’ї;
 • Проводити планування, впровадження та оцінку програм, переклад політик у практики громадського здоров’я.
Організація навчання
Тривалість навчання
6 місяців (листопад 2021 – квітень 2022)
Формат навчання
Щосуботи з 10:00 до 17:00 онлайн, з однією зустріччю оффлайн раз на модуль (всього 5 зустрічей протягом всієї програми)
Вартість навчання
20 000 гривень*
*
Можна платити помодульно.
Можна взяти участь в окремих модулях, але без отримання Сертифікату.
За умови успішного проходження програми учасник/ця отримує Сертифікат Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» про проходження програми.
Залиш заявку на участь у майбутньому наборі
З додатковими питаннями звертайтеся до
Тетяни Юрочко
+38 (099) 160-10-27
tp.yurochko@gmail.com
Юлії Вернигор
+38 (097) 497-42-95
y.vernyhor@gmail.com
Школа охорони здоров’я
Національного університету «Києво-Могилянська Академія»